KURS Huvudmanna­utbildning 16-17 mars 2020

En utbildning för dig i styrelsen för en fristående skola. Kursen är endast öppen för medlemmar i Friskolornas riksförbund.

Kursen är på basnivå och riktar sig framförallt till de styrelseledamöter i friskolor som kanske inte har skolbakgrund. Innehållet ger en kunskap om de grundläggande kraven på en huvudman som driver fristående skola och ger verktyg för styrelsen att utöva sitt huvudmannaansvar för verksamheten.

Tid: 16 mars 2019 09.00-16.30 kaffe från 08.30 samt 17 mars 09.00-11.45
Plats: Sturegatan 11, Stockholm

Anmäl dig här

Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in. Eventuell avanmälan måste vara inskickad 6 mars.

Tid

  

Plats

Sturegatan 11