Inställd KURS Huvudmanna­utbildning 16-17 mars 2020

På grund av nya riktlinjer har vi tvingats ställa in huvudmannautbildningen. Vi återkommer med en ny lösning för detta inom kort. 

En utbildning för dig i styrelsen för en fristående skola. Kursen är endast öppen för medlemmar i Friskolornas riksförbund.

Kursen är på basnivå och riktar sig framförallt till de styrelseledamöter i friskolor som kanske inte har skolbakgrund. Innehållet ger en kunskap om de grundläggande kraven på en huvudman som driver fristående skola och ger verktyg för styrelsen att utöva sitt huvudmannaansvar för verksamheten.

Dag 1

08:30 Inskrivning och kaffe
09:00 – 14:00 ca Arbetsrätt; grunderna i lagstiftningen samt arbetsmiljö inkl. arbetsmiljödelegation
14:00 – 16:45 Skoljuridik

Dag 2
09:00 – 11.45 Forts. skoljuridik samt avgränsningen mellan huvudmannens och rektorns ansvarsområden.

Mellan de olika passen görs pauser för kaffe och lunch. Dag 2 serveras inte lunch.

Tid: 16 mars 2019 09.00-16.30 kaffe från 08.30 samt 17 mars 09.00-11.45
Pris: 2 250kr exkl moms, i priset ingår lunch 16 mars.
Plats: Sturegatan 11, Stockholm

Anmäl dig här

Tid

  

Plats

Sturegatan 11