Är skolpengen likvärdig? Får friskolorna för mycket pengar på kommunernas bekostnad? I debatten låter det så. Men hur ser det ut i verkligheten? Friskolornas riksförbund har i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?” granskat skolpengssystemet i detalj. Vi har tittat på exakt hur skolkostnaderna och besluten samt tilldelning av skolpeng ser ut i 32 kommuner. Helsingborg är en av de granskade kommunerna.

Grunden till det system för skolpeng vi har i Sverige är att alla elever ska ha lika förutsättningar oavsett vilken skola de väljer. Vi vill nu gärna fortsätta diskussionen om svensk skola, likvärdighet och finansiering. Hur ser det ut i Helsingborg och i de andra kommunerna runt om i landet?

Den 17 april klockan 17.30 bjuder vi in till ett seminarium, hos Kunskapsskolan, Bergaliden i Helsingborg, där vi får en kort presentation av vår rapport och sedan ett samtal med olika aktörer om skolan och likvärdigheten. Panelen består av rapportförfattaren Mikaela Valtersson, Hans Nelson (L) ordförande Barn- och Utbildningsnämnden och Maria Ward, (S) vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Fler medverkande tillkommer.

Seminariet är på plats. Vi bjuder på fika!