I skoldebatten tycks många utgå från att friskolorna är överkompenserade – och att kommunala skolor får för lite skolpeng i förhållande till det större uppdrag de har. Men stämmer det?

I en färsk rapport har Mikaela Valtersson, på uppdrag av Friskolornas riksförbund, undersökt hur det ser ut i 32 kommuner runt om i landet. Är skolpengen verkligen likvärdig? Får eleverna samma förutsättningar oavsett val av skola?

Den 18 oktober, klockan 08.15, bjuder vi in till ett frukostseminarium med rapportförfattaren Mikaela Valtersson, Josefin Malmqvist, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, Per Larson, ansvarig för kommunal ekonomi på PwC, och Per-Arne Andersson, ordförande i Friskolornas riksförbund.

Fler medverkande kan tillkomma.

Du kan delta på plats eller digitalt. Du väljer i anmälningsformuläret.

Seminariet äger rum mellan 08.15-09.15 på Näringslivets hus i Projektrummet precis till höger om entrén på Storgatan 19.

Välkommen!