Medlemsaktivitet

Extra årsmöte 15 mars – digitalt

Friskolornas riksförbunds medlemmar kallas härmed till extra årsmöte 15 mars kl 18.30 Med anledning av att ordförande Sofia Larsen tillträder ett nytt uppdrag har Friskolornas riksförbunds styrelse beslutat att kalla förbundets medlemmar till extra årsmöte för att välja en ny ordförande. Eventuella förslag avsedda att behandlas av extra årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast en […]