Förbundet bjuder in till digitalt möte för alla er som driver gymnasieskola! Från och med 1 juli i år börjar nya bestämmelser i skollagen att gälla för gymnasieutbildning. Det handlar om att skolhuvudmännen måste ta hänsyn även till arbetsmarknadens behov när man planerar sitt utbildningsutbud och därmed också anpassa antalet platser på de olika utbildningarna.
Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar.