Ett spel kan behålla någons uppmärksamhet i flera timmar, en lärare får ofta kämpa med 15 minuter. Hur integrerar lärare det spontana som sker i klassrummet och du på din arbetsplats?

En allt för liten del av diskussionen om skolan handlar om vad som gör skillnad i klassrummet. Under rubriken ”på schemat” kan du både lära dig något användbart untanför skolans värld från en av landets duktigaste pedagoger och samtidigt höra deras reflektion över vad som karaktäriserar en duktig pedagog. Lyssna på tips om hur du använder individens och gruppens naturliga nyfikenhet för att nå resultat.

Medverkande:

  • Joakim Andersen, lärare och entreprenör, Pysslingen