Dagens elever och lärare säger att de är alltmer stressade. Hur kommer det sig att det vi klarar av den ena dagen kan leda till hög stress och bli nästintill omöjligt en annan dag? Hur förhåller vi oss i vardagen till våra stressade medmänniskor?

En allt för liten del av diskussionen om skolan handlar om vad som gör skillnad i klassrummet. Under rubriken ”på schemat” kan du både lära dig något användbart från en av landets duktigaste pedagoger och samtidigt höra deras reflektion över vad som karaktäriserar en duktig pedagog.

Medverkande:
  • Johanna Bäckrud, Specialpedagog, Atheneskolan