Kunskapsresultat, blandade klasser, legitimerade lärare, lärartäthet, vad ska prioriteras? Likvärdighet och segregation är två av dagens skoldebatts mest återkommande begrepp. Men hur hänger de ihop, vad innebär de i praktiken och hur ska skolan lyckas med det kompensatoriska uppdraget?

Medverkande:
Henrik Jordahl, professor, Örebro universitet och IFN
Fredrik Lindgren, vd, Kunskapsskolan
Sirkka Persson, rektor, Kringlaskolan
Stefan Nypelius, utbildningsberedningen SKL, Centerpartiet