17 maj 2024

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

2018 var det ca 18 procent av grundskoleeleverna i Norrköping som gick i friskolor. Detta läsår uppgår andelen till 23 procent. Allt fler föräldrar och elever väljer friskolor. Detta samtidigt som en intensiv debatt pågår om hur hemska vinstdrivande skolor är. Det är intressant i sig. Det senaste exemplet på hur irriterade denna utveckling är för politiker är den debattartikel som ett antal socialdemokrater i Norrköping skrev nyligen. De vill stoppa möjligheten att etablera vinstdrivande skolor. Socialdemokraterna har länge styrt Norrköping. Man skulle kunna tänka sig att de har funderat på hur det kommer sig att allt fler elever väljer bort de kommunala skolorna. Men det verkar inte vara aktuellt om man får tro deras debattartikel. I stället vill de ta till politiskt makt och förhindra att nya friskolor om är AB etablerar sig i Norrköping. Så kan man ju också som politiker bidra till att begränsa norrköpingsbornas valmöjligheter. Om man kan se till att populära skolor inte kan växa och förbjuda nya att etablera sig så kanske elever kan tvingas till de kommunala skolorna. Det är lätt att inse att det måste vara irriterande att som politiker tvingas åse att människor agerar på ett annat sätt än som man själv anser vara önskvärt. Men människor vill välja skola. Valfriheten har ett stort stöd hos allmänheten. För de inser att det är bättre att de har egenmakt över vilken skola deras barn ska gå i framför att politiker ska besluta i denna för familjen så viktiga fråga.

Så till min replik i Norrköpings tidningar idag.

Socialdemokraterna vill ta kontrollen ifrån föräldrarna

Företrädare för Socialdemokraterna skriver i NT att det skett en ”okontrollerad expansion av marknadsskolan och skolkoncerner”. De vill därför införa ett förbud mot nyetableringar av friskolor som drivs av aktiebolag.

Men kärnfrågan reflekterar Socialdemokraterna inte alls över: varför väljer allt fler familjer friskolor? Lösningen är i stället att lägga allt krut på att stoppa skolvalet. ­

Socialdemokraternas mantra är att det saknas ”demokratisk kontroll” över friskolor och att de därför måste stoppas. Det är en vilseledande argumentation som helt saknar koppling till verkligheten. Skolan är ett hårt reglerat område, både vad gäller undervisningens innehåll och vem som anses vara en lämplig ägare. Besluten är fattade i god demokratisk ordning. Och att föräldrar och ungdomar röstar med fötterna – det vill säga får träffa egna val kring den kanske viktigaste framtidsfrågan för dem – är ju i själva verket höjden av demokrati.

Socialdemokraterna skriver vidare att de tre största koncernerna gjorde en vinst på över två miljarder förra året, men de glömmer att upplysa läsarna om att den största delen alltid återinvesteras i verksamheterna. Vinstutdelningarna utgör en bråkdel och får betraktas som en ränta på de stora belopp som ägarna har skjutit till. Friskolor betalar också skatt som stärker svensk välfärd.

Att S-utspelen kommer just nu är också märkligt i ljuset av att det aldrig startats färre friskolor. Inför läsåret 24/25 har det inkommit totalt 39 ansökningar till Skolinspektionen om att få starta en ny friskola – en halvering jämfört med 2022. I regel avslås cirka hälften av alla ansökningar och sedan 2019 ställs betydligt tuffare krav på både ägare och ledning.

Det vore uppfriskande om socialdemokrater någon gång pratade om hur de vill förbättra den svenska skolan, inte minst den kommunala där 84 procent av eleverna går (grundskolan). I stället för att ägna all sin kraft på att misskreditera och försvåra för omtyckta friskolor som aktivt väljs av hundratusentals familjer.

I dag går cirka 420 000 elever i fristående förskolor och skolor – de senaste 20 åren har ökningen varit oavbruten. Kanske borde Socialdemokraterna fundera på hur det kommer sig. Det är denna valfrihet och demokrati i praktiken som Socialdemokraterna vill offra. De kallar det ”demokratisk kontroll”. Det är onekligen avslöjande att deras definition av demokrati innebär mer makt åt politikerna och mindre åt medborgarna.

/

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de