22 mars 2024

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt hur detta kan få pågå år ut och år in. I veckan träffade vi den utredning som har till uppdrag att lämna förslag när det gäller trygghet och studiero i skolan. Det var ett bra möte. Men det finns anledning att påminna om att det faktiskt finns skolor som jobbar mycket målmedvetet för att skapa trygghet och studiero och motverka mobbing. Vi vet att just detta är ett viktigt skäl för att välja friskolor. Denna veckas exempel från vår serie skolberättelser handlar om just detta.

Tydliga strukturer, synlighet och investering i relationen med eleverna är några av grundbultarna i Internationella Engelska Skolan i Borås arbete mot mobbning. Det har hjälpt Niklas att hitta trygghet efter att ha varit utsatt på sin förra skola.

– Vi lägger mycket tid på relationer med elever – det är A och O i antimobbningsarbete, säger IES Borås biträdande rektor Maria Hammarberg.

Exemplet visar en pojke som mobbades på sin gamla skola. Mobbningen var kontinuerlig och  ledde till ständigt nya konflikter. Det är lätt att inse att en sådan situation leder till att eleven blir frustrerad. Särskilt om han dessutom känner sig ensam, att behöva stå upp för sig själv dagligen, att bli kränkt och utmanad, utan att lärarna hjälpte. Men som tur var så var det möjligt att byta skola. Tänk vad en sådan åtgärd kan leda till i form att en helt förändrad tillvaro, inte bara för eleven utan för hela dennes familj.

När han bytte till Internationella Engelska Skolan i Borås satte skolan omgående in en plan för att bryta mönstret från den tidigare skolan, med återkommande avstämningar för att säkerställa att han trivdes och behandlades väl.

Rektor Maria Hammarberg kallar deras arbetssätt för ”bother to care”. Man blundar inte och stänger dörren till sitt kontor, utan man tar tag i saker och ting direkt. Det tycker jag är det som gör vår skola unik – vi bryr oss och vill ge alla elever förutsättningarna att lyckas, både akademiskt och socialt, säger Maria Hammarberg.

Jag hoppas att Happy Hilmarsdottir och hennes medarbetare i utredningen kan inspireras av detta – och förhoppningvis även andra exempel. För det går att göra skillnad om man bestämmer sig för att dels ha tydliga ordningsregler från början, om alla medarbetare är införstådda och tar ett gemensamt ansvar för att skapa denna trygghet.

För som rektorn på IES Borås konstaterar;

– En dag kommer de här eleverna att ta hand om oss. Då vill vi ha utbildat bra samhällsmedborgare som gör det rätta, avslutar hon.

 

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev