Skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren har gjort en analys av PISA 2022-resultaten för Näringslivets skolforum. Den visar att friskolornas elever överträffar kommunala elever med 34 poäng i PISA-proven. Justerat för elevernas bakgrund når friskolornas 15-åringar 20 poäng mer än deras jämnåriga i kommunala skolor. Det motsvarar ett helt läsårs inlärning.

DN Debatt skriver Gabriel Heller Sahlgren, som forskar vid London School of Economics, så här om resultaten:

”I debatten kring de fallande resultaten är det många – däribland skolminister Lotta Edholm (L) – som har anklagat friskolorna för att vara boven i dramat. Jag finner dock att elever i fristående skolor presterade mycket bättre än elever i kommunala skolor i Pisa 2022 – som alltså rättas externt och därmed inte påverkas av betygs­inflation – även efter att man justerar för elevernas bakgrund.”

I skoldebatten framförs ofta att det är skillnad på elevunderlag i kommunala skolor, respektive friskolor. Men stora skillnader i kunskapsresultat kvarstår alltså även när man tar hänsyn till de skillnaderna. Och mellan kommunala skolor och vinstdrivande friskolor finns inga skillnader i socioekonomi. Det är de icke-vinstdrivande skolorna som har ett markant annat elevunderlag.

”Vinstdrivande och icke-vinst­drivande friskolor presterar sam­tidigt lika bra, när man tar hänsyn till skillnader i elevunderlaget. Med en alternativ metod – som följer den som OECD använder – kvarstår förvisso enbart de vinstdrivande friskolornas fördel gentemot kommunala skolor. Men totalt sett finns det lite som tyder på att specifika fristående ägandeformer är att föredra framför andra”, skriver Gabriel Heller Sahlgren på DN Debatt.

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta