Skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren har gjort en analys av PISA 2022-resultaten för Näringslivets skolforum. Den visar att friskolornas elever överträffar kommunala elever med 34 poäng i PISA-proven. Justerat för elevernas bakgrund når friskolornas 15-åringar 20 poäng mer än deras jämnåriga i kommunala skolor. Det motsvarar ett helt läsårs inlärning.

DN Debatt skriver Gabriel Heller Sahlgren, som forskar vid London School of Economics, så här om resultaten:

”I debatten kring de fallande resultaten är det många – däribland skolminister Lotta Edholm (L) – som har anklagat friskolorna för att vara boven i dramat. Jag finner dock att elever i fristående skolor presterade mycket bättre än elever i kommunala skolor i Pisa 2022 – som alltså rättas externt och därmed inte påverkas av betygs­inflation – även efter att man justerar för elevernas bakgrund.”

I skoldebatten framförs ofta att det är skillnad på elevunderlag i kommunala skolor, respektive friskolor. Men stora skillnader i kunskapsresultat kvarstår alltså även när man tar hänsyn till de skillnaderna. Och mellan kommunala skolor och vinstdrivande friskolor finns inga skillnader i socioekonomi. Det är de icke-vinstdrivande skolorna som har ett markant annat elevunderlag.

”Vinstdrivande och icke-vinst­drivande friskolor presterar sam­tidigt lika bra, när man tar hänsyn till skillnader i elevunderlaget. Med en alternativ metod – som följer den som OECD använder – kvarstår förvisso enbart de vinstdrivande friskolornas fördel gentemot kommunala skolor. Men totalt sett finns det lite som tyder på att specifika fristående ägandeformer är att föredra framför andra”, skriver Gabriel Heller Sahlgren på DN Debatt.

Lotta Krus om högskolerapport: Känns fel för våra lärare att höra att de fuskar

04 april 2024

Lotta Krus, chef för grundskolesegmentet på friskolekoncernen AcadeMedia, har jobbat länge med likvärdig betygsättning på koncernnivå. Hon tycker att det

Frans Björnsson om högskolerapport: ”Utmaningar med metoden”

04 april 2024

Frans Björnsson, på skolinformations och jämförelsetjänsten Ednia.se, berättar vad han tänker om Skolverkets och Universitetskanslerämbetets rapport ”Till högskolan från gymnasieskolan”.

Storbråk om skolpengen i Göteborg

04 april 2024

Skolkommunalrådet i Göteborg, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), vill inte betala ut högre skolpeng till stadens friskolor – trots att de

Seminarium: Presterar friskolornas elever sämre på högskolan?

21 mars 2024

 Rapporten Till högskolan från gymnasieskolan, om hur studenter presterar på högskolestudier efter gymnasiet, har fått stor uppmärksamhet i media. Bilden