Tillsammans med nationalekonomen Magnus Henrekson, som är regeringens utredare i betygsfrågan, deltog Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, i ett samtal i P1 Morgon torsdagen den 14 mars.

På dagordningen stod Skolverkets och Universitetskanslerämbetets rapport Till högskolan från gymnasieskolan.

Både Hamilton och Henrekson var överens om att det är betygssystemet som leder till de problem vi ser med betygsinflationen.

Magnus Henrekson: ”De största skurkarna, som ska sättas på de anklagades bänk, det är de skol- och utbildningsministrar som har låtit det här systemet fungera på det här sättet i 30 år.”

Ulla Hamilton: ”Att lura in elever i utbildningar genom att säga att ’du får högre betyg här’, då skjuter man sig själv i foten, verkligen, även om jag inte tror att det är så det fungerar.”

Lyssna på inslaget i P1 Morgon här.

 

 

Lotta Krus om högskolerapport: Känns fel för våra lärare att höra att de fuskar

04 april 2024

Lotta Krus, chef för grundskolesegmentet på friskolekoncernen AcadeMedia, har jobbat länge med likvärdig betygsättning på koncernnivå. Hon tycker att det

Frans Björnsson om högskolerapport: ”Utmaningar med metoden”

04 april 2024

Frans Björnsson, på skolinformations och jämförelsetjänsten Ednia.se, berättar vad han tänker om Skolverkets och Universitetskanslerämbetets rapport ”Till högskolan från gymnasieskolan”.

Storbråk om skolpengen i Göteborg

04 april 2024

Skolkommunalrådet i Göteborg, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), vill inte betala ut högre skolpeng till stadens friskolor – trots att de

Seminarium: Presterar friskolornas elever sämre på högskolan?

21 mars 2024

 Rapporten Till högskolan från gymnasieskolan, om hur studenter presterar på högskolestudier efter gymnasiet, har fått stor uppmärksamhet i media. Bilden