Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som ”fifflar med betyg” ska tvångsförvaltas. Det vore intressant att veta mer i detalj hur hon har tänkt sig detta. För problemet finns ju i såväl kommunala som fristående skolor. I flera kommuner är det dessutom hennes partikamrater som är ansvariga skolhuvudmän.

Att Handelshögskolan nu skärper kraven för antagning är utmärkt. Det borde fler lärosäten göra. Så kan vi komma tillrätta med den betygsinflation som säkert förekommer i svenska skolor.

Men att, som Åsa Westlund (S) vill, tvångsförvalta skolor ”som fifflar med betyg” reser fler frågor än vad det ger svar.

”Det här visar på en allvarlig förtroendekris för hela det svenska skolsystemet”, skriver Westlund. Och det har hon rätt i. Men inte minst är förtroendet för det betygssystem som våra politiker skapat kraftigt naggat i kanten. Det är därför glädjande att Westlund vill se över det. Och regeringen har ju också tillsatt en betygsutredning för att titta på just detta problem.

Men i väntan på ett kvalitetssäkrat betygssystem vill hon alltså tvångsförvalta skolor. Hennes analys är att problemet beror på ”marknadsskolan”. Men som Skolverket konstaterat i en analys av likvärdig betygsättning kan endast en ”mycket liten del”, ”omkring 1,5 procent, av de totala skillnaderna i betygssättning mellan skolor” förklaras av skillnaden mellan friskolor och kommunala skolor. Konkurrensen på skolmarknaden är alltså inte det svar som Åsa Westlund tror sig ha hittat.

Enligt Skolverkets senaste statistik kring avvikelserna mellan nationella prov och slutbetyg är skillnaderna dessutom större på kommunala grundskolor än på fristående. Vill Åsa Westlund tvångsförvalta alla dessa kommunala grundskolor som har större avvikelser än friskolorna?

Skolinspektionens granskning av de 30 gymnasieskolor där avvikelserna är störst bär också syn för sägen. Närmare hälften av de granskade skolorna, där Skolinspektionen reser kraftig kritik mot rektorerna för betygsättningen, är kommunala: 14 av 30. Två är stiftelsedrivna och de övriga aktiebolag. Vill Åsa Westlund tvångsförvalta 14 kommunala gymnasieskolor?

En av de gymnasieskolor som Skolinspektionen granskat omnämns också av Handelshögskolans rektor, Lars Strannegård, som ett av gymnasierna vars elever nu särskilt ska granskas vid antagning till Handels. Det gäller Östra Reals gymnasium i Stockholm. En kommunal gymnasieskola. Vill Åsa Westlund tvångsförvalta Östra Real? Det är i så fall hennes socialdemokratiska partivänner som styr i Stockholms stad som får bära hundhuvudet i det fallet.

Skolhuvudmän behöver verkligen ta ett mycket större ansvar för det pedagogiska arbete som bedrivs på landets skolor. Det gäller alldeles särskilt de politiker som sitter i kommunernas utbildningsnämnder. I närmare hundra kommunala grundskolor lämnar över 30 procent av eleverna årskurs nio utan behörighet till gymnasiet. Många av dessa elever har av sina skolor och dess huvudmän dömts till evigt utanförskap. Det är helt oacceptabelt.

Men betygssystemet är det faktiskt våra riksdagspolitiker och regeringar som är ansvariga för. Att samma politiker, till både höger och vänster, försöker skylla ifrån sig på friskolorna ger inte ett särskilt seriöst intryck.

Jag hoppas således att Åsa Westlunds idéer är mer genomtänkta än vad de vid första anblicken ter sig. Därför vill jag härmed bjuda in henne till ett möte på Friskolornas riksförbund för att reda ut hur hon egentligen har tänkt sig att hennes ”akuta och kraftfulla åtgärder” ska fungera i praktiken.

Vi pratar gärna om hur vi får ett slut på fifflet med betyg. Men också om hur politiken kan skapa ett betygssystem som är kvalitetssäkrat och inte bjuder in till betygsfiffel.

Varmt välkommen till ett seriöst samtal hos oss, Åsa Westlund!

/

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men