Pedagogiken bakom Montessori Mondials framgång

När en elev, som vi kan kalla Melissa, bytte skola kändes det som att äntligen få komma hem. Montessori Mondials elever tillhör dem som det går bäst för i svensk grundskola. Skolledningen pekar ut montessoripedagogiken som en viktig förklaring till de goda resultaten. Här hittade Melissa till slut en skola med studiero.

Cecilia Rosenbaum har varit intresserad av montessoripedagogik under hela sitt yrkesliv – hon började som lärare på skolan Montessori Mondial för nästan 15 år sedan och är numera rektor. Precis som namnet avslöjar har montessoripedagogiken en central roll på skolan. Hon ser att Montessori Mondial i dag fyller en viktig roll som ett alternativ för dem som vill ha möjlighet att välja en skola med montessoriinriktning. Att bygga en skola kring en tydlig pedagogisk modell är något som präglar många friskolor och på så sätt bidrar till att skapa alternativ för familjer med olika behov och önskemål.

– När jag började jobba som montessorilärare 1996 fanns det många skolor med montessoripedagogik, både friskolor och kommunala. Det gör det inte längre, säger hon.

Cecilia Rosenbaum berättar att elever som byter till Montessori Mondial ofta blir hänförda över hur väl skolans inriktning fungerar.

Melissa bytte till Montessori Mondial från en annan skola i Stockholms kommun när hennes föräldrar fått en beskrivning av montessoripedagogiken, hur skolan arbetar med att ta vara på elevernas naturliga drivkrafter i undervisningen för att väcka intresse och engagemang. En tid efter bytet kommenterade hon själv hur hon upplevde en skillnad mot sin tidigare skola med den trevliga atmosfären och att alla elever faktiskt arbetar på lektionerna.

– Hennes föräldrar uttryckte också tacksamhet över att det är kunskap som står i fokus på skolan och att tiden ägnas åt undervisning, lärande och arbetsro snarare än att slösas bort på att behöva hålla ordning i klassen, säger Cecilia Rosenbaum.

Montessori Mondial har även ett stort fokus på resultat utifrån montessoripedagogikens förhållningssätt till lärande, med planering och uppföljning från tidig ålder.

– Montessoripedagogiken handlar om frihet under ansvar. Man får så mycket frihet som man klarar av, men målet är ju att man ska bli självgående, säger Cecilia Rosenbaum.

Skolans biträdande rektor Marcus Sandberg fyller i:

– Vi försöker få dem att ta ett eget ansvar tidigt. Varje måndag planerar varje elev sin vecka och på fredagen följer de upp planeringen med sin mentor för att stämma av hur det gick, säger han.

Cecilia Rosenbaum och Marcus Sandberg menar att Montessori Mondials pedagogik är starkt bidragande till skolans goda resultat. Bitvis har skolan haft högst meritvärde i Sverige för niondeklassare, och vid senaste mätningen låg man på andra plats.

– Jag är övertygad om att en förklaring är att vi ser till varje elev och vad den behöver. Vi vågar sticka ut och vi vågar stå för att det är så här vi gör på den här skolan, säger Cecilia Rosenbaum, som samtidigt vill betona lärarnas betydelse bakom skolans framgångar.

– De har så stora ämneskunskaper, gör varje dag det lilla extra och värnar om att varenda elev ska få så goda förutsättningar som det bara är möjligt, säger hon.

Cecilia Rosenbaum och Marcus Sandberg menar att de märker skolans påverkan inte bara hos barn som Melissa som bytt till Montessori Mondial från andra skolor, utan även när de träffar tidigare elever som har gått ut grundskolan.

– Det är väldigt lätt att man går in på de allra yngsta barnen när man pratar om montessoripedagogik – men jag tänker snarare på tidigare elever som nu går på gymnasiet. När vi träffar dem säger de: ”vi har lärt oss att ta ansvar”. De är vana vid att ta eget ansvar och nyttja tiden väl, och det har de lärt sig hos oss, säger Cecilia Rosenbaum.

– Det är det finaste kvitto vi kan få, när elever som haft sin skolgång hos oss kommer tillbaka och säger: ”vi hade det så bra här”, säger Marcus Sandberg.

Läsa i dialog

21 februari 2024

Så väcker Tellusbarn små barns läslust Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än

Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

20 februari 2024

På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som