20 januari 2024

Behandlas alla elever ekonomiskt rättvist? Får friskolorna för mycket pengar på kommunernas bekostnad? I debatten låter det så. Men hur ser det ut i verkligheten? Friskolornas riksförbund har i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?” granskat skolpengssystemet i detalj.

Vi har tittat på exakt hur skolkostnaderna och besluten samt tilldelning av skolpeng ser ut i 32 kommuner. Örebro är en av de granskade kommunerna.

Det visar sig att det i själva verket är friskolornas elever som missgynnas med minst 11 000 kronor per elev och år.

Grunden till det system för skolpeng vi har i Sverige är att alla elever ska ha lika förutsättningar oavsett vilken skola de väljer.

Vi vill nu gärna fortsätta diskussionen om svensk skola, likvärdighet och finansiering. Hur ser det ut i Örebro och i de andra kommunerna runt om i landet?

Den 15 februari klockan 17.30 bjuder vi in till ett seminarium på Jensens grundskola, Rudbecksgatan 36 i Örebro, där vi får en kort presentation av vår rapport och sedan ett samtal med olika aktörer om skolan och likvärdigheten.

Panelen består av rapportförfattaren Mikaela Valtersson, Jimmy Nordengren (C) kommunalråd skola och folkhälsa Örebro kommun, Karolina Wallström (L), kommunalråd, Viktoria Bjurström, biträdande skolchef Jensen. Fler medverkande tillkommer.

Seminariet är på plats.

 

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

19 juni 2024

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega