– Hur vet du eller ser du att det pågår undervisning som är skicklig, utifrån vetenskaplig grund? Den frågan fick över 100 chefer och skolrektorer. Och det vanligaste svaret?
– Det var en bra fråga…

Mats Rosenkvist driver inte bara företaget BRAVOlesson utan samarbetar också i ett projekt med Skolkompaniet/Fibbla Kompetens och Linköpings universitet. Fokus är skolutveckling och professionsutveckling i praktiken. Det utförs idag fler än 100 miljoner lektioner varje år och utvecklingspotentialen om det går att hitta metoder som höjer kvaliteten är enorm.

Se hela intervjun här och hör Mats berätta om erfarenheterna av att ha gjort 2500 lektionsobservationer. Allt i ett försök att identifiera vad skickliga lärare gör när de lär ut.

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,

Vd intervjuar: Johan Norberg om skolföretagande

04 oktober 2023

Många kritiserar den så kallade välfärdskapitalismen inom skolans värld. Och vem är bättre skickad att svara på om friskolesektorn är

Vd intervjuar Sofia Norén på LegiLexi

16 juni 2023

Varför blir svenska elever allt sämre på att läsa? Sofia Norén, från stiftelsen LegiLexi, hjälper skolor som vill stärka läsutvecklingen