29 november 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO varnat om att bland annat delar av ledningen stått i kontakt med våldsbejakande islamister.

För medlemskap i Friskolornas riksförbund krävs enligt stadgarna att verksamheten är godkänd av Skolinspektionen. Dessutom förutsätter det att Friskolornas riksförbunds styrelse beviljar ansökan om medlemskap.

Som medlem i Friskolornas riksförbund har skolhuvudmannen att följa förbundets etiska riktlinjer och verka för att barn och unga ska utveckla respekt för varandra och våra demokratiska traditioner. Lika viktig är rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Det får aldrig uppstå tvivel om att det är våra medlemmars fokus.

Skolinspektionens anklagelser i sitt beslut är utomordentligt allvarliga och oförenliga med att få verka i svenskt skolväsende och därmed också att vara medlem i Friskolornas riksförbund.

/

 

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,