19 september 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt SVT Nyheter var det friskolorna som i vanlig ordning dränerar den kommunala skolekonomin. I inslaget ”Friskolor kan vinna på att kommunernas skolkostnader ökar”påstås att kommuner som investerat i nya skollokaler tvingas ersätta friskolor med lika mycket – trots att de fristående skolorna inte haft dessa kostnader.

SVT Nyheter Småland hörde av sig till oss och intervjuade vår ordförande, Per-Arne Andersson, i frågan för en vecka sedan. När Per-Arne förklarar att lagen inte alls ålägger kommunerna att höja skolpengen med lika mycket som de nya skollokalerna kostat – tvärtom! – undrar SVT Nyheter Smålands redaktör om den invändningen verkligen är relevant? Ja, det får man nog säga att den är. Den invändningen visar att reportagets premiss är helt felaktig. Kommunerna behöver inte alls betala friskolor för kostnader de inte haft. Det står klart och tydligt i en särskild förordning om detta och har dessutom vidimerats av domslut.

SVT:s vinkling faller platt, SKR:s chefsekonom som uttalar sig i inslaget har fel. Per-Arne redogör i detalj, per mejl, telefon och under den inspelade intervjun hur lagen faktiskt ser ut. Och han hänvisar till lagtexten i fråga. Per-Arne vet – han har nämligen själv tidigare varit ansvarig för utbildningsfrågor på SKR och uppvaktade dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin i frågan för flera år sedan – och vann alltså gehör för att lagen behöver förtydligas, vilket därefter skedde.

Hur löser då SVT Nyheter Småland detta pressetiska dilemma? De sänder inslaget ändå – men utan Per-Arne! Han får i stället uttala sig i en sidoartikel på webben där han förklarar hur lagen ser ut och att detta är ett inbillat problem för kommunerna. Men i TV-inslaget lyser denna viktiga information med sin totala frånvaro.

Min slutsats är enkel, SVT är inte intresserade av att informera tittarna om hur verkligheten ser ut. Den tänkta journalistiska vinkeln höll inte – men de valde att sända ”sin bild” ändå. Så agerar vår gemensamt finansierade public service-kanal.

Inslaget och nyhetspaketeringen strider mot såväl de pressetiska riktlinjerna som mot de publicistiska reglerna i SVT:s sändningstillstånd. Detta är inte allsidigt, inte sakligt och ger inte ens Per-Arne tillfälle att bemöta kritiken i samma inslag. Därför har vi bestämt oss för att anmäla inslaget till både Granskningsnämnden och till Allmänhetens medieombudsman.

Såväl reportern som redaktören på SVT Nyheter Småland var väl införstådda med att deras uppgifter inte stämmer. Och då väljer de att agera på ett sätt som gör att Per-Arnes vederhäftiga kritik och sakliga invändningar hänvisas till periferin så att tittarna får en felaktig bild av regelverket – som att lagen inte säger det som faktiskt står där. Det är usel och vilseledande journalistik./

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de