Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Lärarutbildningen behöver reformeras och kvaliteten behöver höjas. Därför är regeringens initiativ som lanserades på onsdagen välkommet. En utredning ska bland annat undersöka hur antagningskraven till utbildningen kan höjas.

Läraren är central för kvaliteten i den svenska skolan. Och därmed är också en fungerande lärarutbildning en förutsättning för god kvalitet. Det är också genom lärarutbildning vi har kunnat se oroande tecken för hur svensk skola utvecklas.

Friskolornas riksförbund har länge önskat att lärarutbildningen reformeras.

Behovet av utbildade lärare är stora och kommer att vara stora en lång tid framöver. Ändå är avhoppen från lärarutbildningen omfattande. En möjlighet är att utbildningen inte motsvarar studenternas förväntningar men det kan inte heller uteslutas att många helt enkelt inte klarar av utbildningen. Låga antagningskrav kan ge en bild av att utbildningen är enklare än vad den är och de låga kraven speglar inte heller vikten av det yrke – läraryrket –  utbildningen kan leda till.

Regeringen aviserade utredning är en ansats att förändra det och det är välkommet.

Utredaren, Peter Honeth, får i uppdrag att titta på hur antagningskraven kan höjas och eventuellt kompletteras med lämplighetskrav. I uppdraget ingår också att ta fram förslag på hur ämneslärarutbildningen kan stärkas. Eftersom resurserna, främst i form av forskarutbildad personal, är begränsade ska samarbetet mellan lärosätena öka eller koncentreras.

Men utredningsuppdraget gäller även utbildningens innehåll. Förslag ska tas fram på hur ett större fokus kan läggas på ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper, kognitionsvetenskap och praktisk metodik.

Faksimil från Regeringens Youtube-kanal.

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan