14 juni 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Socialdemokraterna annonserade inför dagens partiledardebatt i riksdagen en rad skolpolitiska utspel. Mot bakgrund av den senaste tidens allt större, och mycket glädjande, fokus på kvalitetsfrågorna i skoldebatten hade man kunnat tänka sig att (S) tagit intryck och ville prata om de riktigt angelägna skolfrågorna: Hur höjer vi kunskapsnivån för de elever som har det svårast i skolan i dag? Vad gör vi för att se till att fler blir behöriga till gymnasiet? Hur kvalitetssäkrar vi betygssystemet? Varför mäter vi inte hur skolor sköter sitt viktiga kunskapsuppdrag i Sverige?

Men dessa viktiga frågor lämnade (S) dessvärre därhän, för att som vanligt begränsa skolfrågan till en fråga om huvudmannaskap och vinster. Socialdemokraterna har inga svar på frågorna om hur vi bygger en bättre skola. Det är en svaghet inte bara för partiet utan för svensk skoldebatt och Sveriges framtid som kunskapsnation.

I valrörelsen hävdade (S) att valfriheten inte är hotad. Men dagens utspel väcker många frågor:

• (S) vill inte att skolpengen ska lämna hemkommunen. I praktiken lär ett sådant system låsa in elever i den kommun där de är folkbokförda. Därmed vore det fria skolvalet historia och närhetsprincipen återinförd bakvägen. Det rimmar illa med uppfattningen hos den överväldigande majoritet av svenska folket som är för rätten att välja skola själv.

• Socialdemokraterna föreslår också att ekonomin ska redovisas per skolenhet. Detta har Skolverket redan utrett och konstaterat att det är mycket komplicerat. Skolenhetsredovisning måste ju i så fall gälla alla huvudmän och kommunerna redovisar sin ekonomi på en mängd olika sätt.

Den bild som sprids, att friskolorna är överkompenserade, är inte korrekt. Därför välkomnar vi en oberoende utredning om skolpengen.

Mycket tyder i själva verket på att många kommuner hanterar skolbudgeten på ett sådant sätt att friskolor i praktiken får mindre i skolpeng.  Om partierna menar allvar med rättvisa och likvärdighet behöver vi få klarhet i denna fråga. Det är inte seriöst att slänga slagord omkring sig utan att ha någon riktig koll.

I slutändan riskerar det att drabba de elever som valt en friskola. Varför ska deras utbildning vara mindre värd än deras jämnårigas skolgång i kommunala skolor?

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var