14 juni 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Socialdemokraterna annonserade inför dagens partiledardebatt i riksdagen en rad skolpolitiska utspel. Mot bakgrund av den senaste tidens allt större, och mycket glädjande, fokus på kvalitetsfrågorna i skoldebatten hade man kunnat tänka sig att (S) tagit intryck och ville prata om de riktigt angelägna skolfrågorna: Hur höjer vi kunskapsnivån för de elever som har det svårast i skolan i dag? Vad gör vi för att se till att fler blir behöriga till gymnasiet? Hur kvalitetssäkrar vi betygssystemet? Varför mäter vi inte hur skolor sköter sitt viktiga kunskapsuppdrag i Sverige?

Men dessa viktiga frågor lämnade (S) dessvärre därhän, för att som vanligt begränsa skolfrågan till en fråga om huvudmannaskap och vinster. Socialdemokraterna har inga svar på frågorna om hur vi bygger en bättre skola. Det är en svaghet inte bara för partiet utan för svensk skoldebatt och Sveriges framtid som kunskapsnation.

I valrörelsen hävdade (S) att valfriheten inte är hotad. Men dagens utspel väcker många frågor:

• (S) vill inte att skolpengen ska lämna hemkommunen. I praktiken lär ett sådant system låsa in elever i den kommun där de är folkbokförda. Därmed vore det fria skolvalet historia och närhetsprincipen återinförd bakvägen. Det rimmar illa med uppfattningen hos den överväldigande majoritet av svenska folket som är för rätten att välja skola själv.

• Socialdemokraterna föreslår också att ekonomin ska redovisas per skolenhet. Detta har Skolverket redan utrett och konstaterat att det är mycket komplicerat. Skolenhetsredovisning måste ju i så fall gälla alla huvudmän och kommunerna redovisar sin ekonomi på en mängd olika sätt.

Den bild som sprids, att friskolorna är överkompenserade, är inte korrekt. Därför välkomnar vi en oberoende utredning om skolpengen.

Mycket tyder i själva verket på att många kommuner hanterar skolbudgeten på ett sådant sätt att friskolor i praktiken får mindre i skolpeng.  Om partierna menar allvar med rättvisa och likvärdighet behöver vi få klarhet i denna fråga. Det är inte seriöst att slänga slagord omkring sig utan att ha någon riktig koll.

I slutändan riskerar det att drabba de elever som valt en friskola. Varför ska deras utbildning vara mindre värd än deras jämnårigas skolgång i kommunala skolor?

 

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men