09 juni 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I veckan har skolministern, Lotta Edholm, gästat SVT:s 30 minuter och i morgon är hon i Ekots Lördagsintervju. En stor del av TV-tiden ägnas åt friskolor. Man skulle annars kunna tänka sig att det finns intressanta frågor att ställa mot bakgrund av den nyligen publicerade PIRLS-undersökningen som ju visade på stora problem när det gäller läsförståelse bland en stor andel av elever med utländsk bakgrund. Men icke, det politiska spelet kring friskolorna – där knappt var 16:e av var 100:e grundskoleelev går – är viktigare enligt SVT.

 

I samtalen, som i stort kretsade kring friskolor, diskuterades också kvalitet i skolan – vilket är bra. Skolministern pratade om den utredning som ska titta på att införa begränsningar mot de skolor som inte når upp till kvaliteten. Det som saknas i den diskussionen är inte ambitionen att kunna identifiera skolor som håller låg kvalitet. MEN det som saknas är en definition av vad som utgör god kvalitet.

Märkligt nog saknas definitionen trots att politiker från alla partier under många år talat om att kvaliteten i skolan måste vara hög. Flera skrivningar i Tidö-avtalet knyts också till krav på kvalitet. Utan att definiera vad det innebär. Det är uppenbarligen svårt att definiera kvalitet och just därför krävs det gediget utredningsarbete.

Det är bra att skolministern gästar Sveriges radio och SVT för att svara på frågor kring regeringens arbete på hennes område. Vi är många som väntar på direktiven till de utredningar som aviserats i Tidö-avtalet – hur utredningarna ska arbeta, vem som ska leda dem och vad de särskilt ska titta på.

Ända sedan Lars Strannegård, rektor vid Stockholms Handelshögskola, skrev sin debattartikel om glädjebetyg har betygsfrågan varit aktuell och debatterad. I veckan släppte Skolinspektionen rapporten Rektorns arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan. En slutsats är att rektorer har för liten inblick i betygssättningen vilket myndigheten menar kan leda till olikvärdiga betyg. En slutsats som ligger en bit från de förklaringar om att ägare utövar påtryckningar mot lärare för att salta betyg och därigenom öka friskolans vinster – en minst sagt långsökt skenförklaring av ett betygssystem som inte fungerar.

Betyg är en viktig fråga och den kräver den diskussion vi nu har sett träda fram där systemets brister kommer i dager. Att sätta betyg är svårt, att som förälder tolka dem är inte heller lätt och däremellan står eleven med sina frågor. Vi publicerade därför en sida i veckan där vi har samlat information som kan vara värdefull för vårdnadshavare vars barn snart får sina första betyg eller redan har fått.

/

 

Nej, Magdalena Andersson, koncernerna har inte makten

19 april 2024

Det är föräldrar och elever som sitter på den. På torsdagen gjorde Magdalena Andersson (S) ett utspel där partiet krävde

Nu kommer ett förslag om Insynslag

17 april 2024

Imorgon torsdag ska enligt uppgift i media, utredaren Ulrika Geijer överlämna Slutbetänkande av Skolinformationsutredningen till skolminister Lotta Edholm. Utredningen har

Vi anmäler Göteborgs kommun till Skolinspektionen

16 april 2024

Jag har tidigare skrivit om det uppseendeväckande beslut som Grundskolenämnden i Göteborg tog i slutet av mars 2024. Ett beslut

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.