09 juni 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I veckan har skolministern, Lotta Edholm, gästat SVT:s 30 minuter och i morgon är hon i Ekots Lördagsintervju. En stor del av TV-tiden ägnas åt friskolor. Man skulle annars kunna tänka sig att det finns intressanta frågor att ställa mot bakgrund av den nyligen publicerade PIRLS-undersökningen som ju visade på stora problem när det gäller läsförståelse bland en stor andel av elever med utländsk bakgrund. Men icke, det politiska spelet kring friskolorna – där knappt var 16:e av var 100:e grundskoleelev går – är viktigare enligt SVT.

 

I samtalen, som i stort kretsade kring friskolor, diskuterades också kvalitet i skolan – vilket är bra. Skolministern pratade om den utredning som ska titta på att införa begränsningar mot de skolor som inte når upp till kvaliteten. Det som saknas i den diskussionen är inte ambitionen att kunna identifiera skolor som håller låg kvalitet. MEN det som saknas är en definition av vad som utgör god kvalitet.

Märkligt nog saknas definitionen trots att politiker från alla partier under många år talat om att kvaliteten i skolan måste vara hög. Flera skrivningar i Tidö-avtalet knyts också till krav på kvalitet. Utan att definiera vad det innebär. Det är uppenbarligen svårt att definiera kvalitet och just därför krävs det gediget utredningsarbete.

Det är bra att skolministern gästar Sveriges radio och SVT för att svara på frågor kring regeringens arbete på hennes område. Vi är många som väntar på direktiven till de utredningar som aviserats i Tidö-avtalet – hur utredningarna ska arbeta, vem som ska leda dem och vad de särskilt ska titta på.

Ända sedan Lars Strannegård, rektor vid Stockholms Handelshögskola, skrev sin debattartikel om glädjebetyg har betygsfrågan varit aktuell och debatterad. I veckan släppte Skolinspektionen rapporten Rektorns arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan. En slutsats är att rektorer har för liten inblick i betygssättningen vilket myndigheten menar kan leda till olikvärdiga betyg. En slutsats som ligger en bit från de förklaringar om att ägare utövar påtryckningar mot lärare för att salta betyg och därigenom öka friskolans vinster – en minst sagt långsökt skenförklaring av ett betygssystem som inte fungerar.

Betyg är en viktig fråga och den kräver den diskussion vi nu har sett träda fram där systemets brister kommer i dager. Att sätta betyg är svårt, att som förälder tolka dem är inte heller lätt och däremellan står eleven med sina frågor. Vi publicerade därför en sida i veckan där vi har samlat information som kan vara värdefull för vårdnadshavare vars barn snart får sina första betyg eller redan har fått.

/

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,