30 maj 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Med Skolinformationsutredningens förslag blir det enklare att hantera information korrekt. De ändringar som Skolinformationsutredningen föreslagit är välkomna och öppnar för att ge alla mer fakta om skolan.

I dag är det SCB som hanterar datauppgifter som rör svensk skola – de är insamlingsmyndighet. Det gör att uppgifterna omfattas av så kallad statistiksekretess och blir svårare att använda. Samtidigt har myndigheter, kommuner och även allmänheten ett behov av statistikunderlaget, t ex. när kommunerna räknar ut det socioekonomiska bidraget till skolor.

Begränsningen, som SCB beslutade om för några år sedan, har hanterats med ett tidsbegränsat undantag i lagen. Det har gjort det möjligt att ändå använda visst datamaterial.

Utredarens förslag innebär att Skolverket blir insamlingsmyndighet, vilket gör att uppgifterna kan användas i deras öppna databaser. Det öppnar i sin tur upp för två hanteringar av uppgifter;

  • en för dem som behöver användas av andra aktörer och som kan ligga öppet och
  • en annan med uppgifter som fortsatt omfattas av statistiksekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Förslagen i delbetänkandet är genomtänkta och gör att problemen får en långsiktig lösning. Våra medlemsföretag uttrycker ofta en vilja till öppenhet och vill kunna bidra till att det finns bra statistik att ta del av.

Det är viktigt för att människor ska kunna göra ett välinformerat skolval. SCB:s beslut att ändra sin sekretesspolicy ställde saker och ting på ända och riskerade att försvåra just detta. Det har drabbat både kommunala och fristående skolors möjligheter att delge statistik. Utredningen har ny presenterat ett förslag till lösning och  det välkomnar vi!

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var