Flera av skolans utmaningar är tidlösa och kommer alltid vara aktuella. Men skolans huvuduppdrag är kunskapsförmedling och att därmed få individer att växa. Andra frågor blir mer aktuella allt eftersom tekniska landvinningar ställer de i vårt blickfång. Vår årsmöteskonferens ”Svensk skola i en ny tid” tog avstamp både i det aktuella och i de eviga frågorna – allt med fokus på skolans verkliga utmaningar.

Under dagen pratade vi om huruvida skolan har rätt förutsättningar för att lösa sitt kompensatoriska uppdrag, hur kunskapsorienterad svensk skola verkligen är och behovet av rätt ledarskap – bland många andra frågor!

Vill du läsa korta sammanfattningar eller se de olika programavsnitten? Allt finns på den här sidan.

Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

10 juni 2024

När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

Pär Lager: Så har Ukraina klarat beredskapen

29 april 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan berättade under årsmöteskonferensen Så kan friskolor bidra i en orolig tid om hur Ukraina klarat beredskapsarbetet

Skolan som civilförsvar

29 april 2024

Johan Berggren, statssekreterare hos ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M), om hur civilsamhället behöver rusta sig för kris och

Skolans roll i en föränderlig tid

29 april 2024

Olof Gränström, som jobbade nära Hans Rosling på Gapminder, om framtiden och hur samhället och skolan behöver rusta sig för