19 april 2023


Svensk skola ska bedrivas likvärdigt i hela landet och har det kompensatoriska uppdraget att skapa förutsättningar för varje enskild elev.

Men aldrig tidigare har elevernas förkunskaper varit så skiftande och elevunderlaget så brett. Aldrig tidigare har vi haft en så hög skolfrånvaro, ökning av elever med särskilda behov och åtgärdsprogram eller en stor lärarbrist, så som vi har i dag.

Är det en omöjlig ekvation? Vad säger hjärnforskning och vilka möjligheter skulle digitala lösningar kunna bidra med? Vad gör de skolor som faktiskt lyckas? Och vad krävs det för ledarskap för att klara det komplexa uppdraget?

Programmet
08:30 – 09:00 Registrering och kaffe
09:00 – 10:30 Inledningsanföranden; Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund, Widar Andersson, chefredaktör Folkbladet och fd riksdagsledamot (S) samt Embla Persson, ordförande i Sveriges elevkårer
10:30-11:00 Fika och utställarmingel
11:00 – 12:00 ”Kunskap, motivation och lärande”
– halkar Sveriges elever efter och är vissa dömda redan på förhand?
Panelen består av Torkel Klingberg, forskare vid KI, Kerstin Wirstedt, Sverigechef Kunskapsskolan, Ali Osman, docent i pedagogik och forskare vid Stockholms universitet, Peter Wilcke, VD Dugga
12:00 – 13:00 Lunchpaus
13:00 – 14:00 ”Har skolan rätt förutsättningar?”
– eller är det en omöjlig ekvation att driva likvärdig skola och det kompensatoriska uppdraget?
Panelen består av Susanne Norman, ”Skolvändare” av bl a Storvretskolan i Botkyrka, Damian Brunker, rektor vid IES om samverkans betydelse för att få stopp på utanförskap och kriminalitet, Mats Rosenkvist, grundare och skolutvecklare BRAVOlesson samt Per-Arne Andersson, ordförande Friskolornas riksförbund
14:00 – 15:15 ”Det komplexa ledarskapet”
– Att vara ledare kan vara en stor utmaning generellt och i skolan i synnerhet. Det är en viktig och komplex arbetsplats.
Panelsamtalet inleds med att några skickliga ledare beskriver sin syn på ledarskapet med efterföljande paneldiskussion om vilka kompetenser och förmågor som är viktiga samt vad som krävs av ledare i dagens mer komplexa värld och hur det påverkar ledarskapet i skolan.
Panelen består av Lena Lingman, grundare och rektor för prisbelönta Hudikgymnasiet och Hudikskolan, Fredrik Hillelson, VD och grundare Novare Humankapital, Anna Sörelius Nordenborg, VD Internationella Engelska skolan samt Neda Jazayeri, Head of Leadership Programs Teach for Sweden.

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan