23 februari 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Först ut: min intervju med betygsexperten Per Måhl.

Under 2023, från den 24 februari fram till årsskiftet, kommer Friskolornas riksförbund belysa några av de utmaningar svensk skola står inför, lyfta forskning och goda exempel på hur skolor har hittat lösningar, genom en digital informationssatsning i några av våra största medier. Vi vill bidra till en mer konstruktiv, utvecklande och framåtsyftande skoldebatt.

Det handlar till exempel om frågor som:

Betyg och bedömning, och behovet av ett kvalitetssäkrat betygssystem med kunskap i fokus.

Vikten av ledarskap i skolan.

Exempel på hur systematiskt kvalitetsarbete skapar möjligheter till kunskaps- och personlig utveckling, gemenskap, inkludering, delaktighet och likvärdighet.

Kvalitet och definition av vad som är kvalitet – till exempel elevhälsa.

Hur säkerställer vi att elever med särskilda behov får det stöd som de behöver?

Utmaningarna för resursskolor – friskolor för elever med särskilda behov.

Kvalitet i skolsystemet i stort – det vill säga exempelvis samordnat skolval och en rättvis skolpeng.

Hur löser vi frågan om lärarbrist och att skolan behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare?

För att bara nämna några aktuella och viktiga frågor som berör alla – oavsett huvudmannaskap.

Som branschorganisation företräder vi våra medlemmar, varav den stora majoriteten är små friskolor med bara en eller två skolenheter. Vi, liksom våra medlemmar, vill bidra till att utveckla svensk skola. Det ingår i vårt uppdrag att lyfta och belysa de utmaningar svenskt skolväsende står inför och de systemproblem som redan konstaterats av såväl verksamheter som ansvariga myndigheter och företrädare. Vi ser det som vår skyldighet att delta i debatten.

Vi anar att detta initiativ kommer att ifrågasättas. Några av de röster som hörs i skoldebatten bevakar det vi gör och de verkar ibland hellre vilja misstolka våra budskap, snarare än att bidra till gemensamt fokus för bättre utbildning för våra barn och ungdomar. Det skapar ett osunt klimat som bidrar till rädsla. Så kan vi inte ha det. Vi måste kunna tala och debattera om svensk skolas verkliga utmaningar.

Vårt fokus ska alltid vara att arbeta för att skapa bättre förhållanden för barn och ungdomar att få utvecklas, samt för alla skolhuvudmän, skolaktörer och alla de som arbetar i eller på något sätt är berörda av svensk förskola, grundskola eller gymnasieskola, genom samverkan och samarbete med våra medlemmar, forskare, experter och sakkunniga i de utmaningar som vi ser är skolans verkliga problem. Och det gör vi genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning utifrån dessa perspektiv.

Därför är vi också stolta över det arbete som sker inom ramen för Ifous, där Friskolornas riksförbund, SKR och Idéburna skolors riksförbund arbetar tillsammans för att öka den praktiknära forskningen i Sverige. Ett arbete som syftar till att stärka skolans vetenskapliga grund.

 

Vi inleder informationssatsningen med att lyfta ett samtal mellan betygsexperten Per Måhl och mig. Lyssna här!

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men