01 februari 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I dag har DN uppmärksammat att många av de skolvalssajter där ungdomar kan välja gymnasium drivs av friskoleföretag som Academedia. DN slår på stora trumman och intervjuar Frans Björnsson, vd på Enter Technologies, som säger att sajterna är ”konstruerade för att marknadsföra skolor, och inte för att hjälpa elever att välja”.

Uppståndelsen har nått utbildningsdepartementet där skolminister Lotta Edholm bjudit in Skolverket, Academedia och oss till ett möte i syfte att bringa ”ordning och reda” i frågan. Vi välkomnar ett möte och en fortsatt dialog i dessa frågor. Faktum är att vi under många år framfört att det är viktigt att det finns samlad information inför skolvalet, såväl på grund- som gymnasieskolenivå, så att elever och föräldrar kan göra välgrundade val.

Det naturliga är att detta viktiga informationsuppdrag ska ligga hos Skolverket. Skolvalet har funnits i 30 år. Det borde inte vara svårt att ta fram en lättillgänglig, begriplig sajt med en tydlig information av olika skolor med grund i bl a vilka kunskapsresultat de bidrar till. Eftersom detta inte har hänt, och det finns en tydlig efterfrågan av information, så har andra tagit initiativ till att lösa informationsbristen. Vi tog, tillsammans med SKL (nuvarande SKR), ett initiativ för att etablera en skolvalssajt där både friskolor och kommunala skolor samlades. Skolverket lanserade då Utbildningsguiden, för ca två år sedan. Tyvärr är den inte särskilt känd och hamnar mycket långt ner på Googles träfflista.

– Vi borde absolut marknadsföra vår webbplats mer än vi gör och det kommer vi att göra också, säger nu Jessica Stringer Bodin, enhetschef på digitala tjänster vid Skolverket, till DN.

AcadeMedia misstänkliggörs i DN:s artikel och anklagas för att enbart marknadsföra sina egna skolor. Men när informationen efterfrågas och Skolverket inte förmår göra en tydlig jämförelse mellan olika skolor som föräldrar och elever gärna använder, så är det inte konstigt att någon vill bidra till öka kunskapen.

– Jag tycker det framgår tydligt att vi ligger bakom sajterna. Att vi guidar till och lyfter fram våra skolor, det gör många andra också. Om du surfar in på kommunernas olika sajter i landet så ser du att det finns gott om kommuner som bara visar upp sina kommunala skolor och inte de fristående, säger Jenny Wahlberg, kommunikationschef på Academedia, till DN.

Ja, det är bara att själv surfa in på sajter som Gymnasiekoll och kika. Academedia är tydliga med att det är deras sajt.

Förhoppningsvis leder detta ”avslöjande” från DN till att Sverige äntligen kan komma vidare i arbetet med att säkerställa att elever och föräldrar får information om olika skolor. Information som kan innebära att de gör ett välinformerat skolval. En tjänst som Skolverket hade kunnat erbjuda för många år sedan om man legat i framkant, prioriterat detta och sett till att det är användarvänligt.

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var