20 januari 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det förs just nu en intensiv, men tyvärr inte särskilt nyanserad, debatt om digitaliseringen i skolan. Efter att man under många år ropat halleluja inför allt som andas IT och ungefär satt en Ipad i händerna på varenda barn i förskolan har pendeln nu svängt och på vissa utbildningspolitiker låter det nu som att man ska rensa ut allt vad digitalt heter från skolans värld.

Den här trendkänsligheten är inte uteslutande ett problem för skolan, men tycks vara särskilt dramatisk inom just utbildningssektorn.

Givetvis är det viktigt att barn lär sig skriva och läsa med hjälp av fysiska böcker samt papper och penna. Men att kasta ut barnet med badvattnet och utestänga alla digitala verktyg från skolan är också huvudlöst.

I Sverige kom digitaliseringen relativt sent till skolan och vi ligger efter många andra jämförbara länder. Sannolikt kommer digitaliseringen att revolutionera skolans värld och leda till enorma förbättringar och förenklingar vad gäller lärares administrativa uppgifter, men också för elevernas inlärning och lärarnas bedömning av elevernas kunskaper. Inte minst Skolinspektionens granskningar har ju lyft brister i skolor när det gäller skolans koll på elevernas kunskapsnivå. Här kan verkligen digitala verktyg göra skillnad för såväl elever som lärare. Kunskapen om individens behov ökar!

Ett digitalt verktyg som jag tycker är särskilt intressant handlar just om detta: prov och rättning av prov kan numera med det svenskutvecklade verktyget Dugga göras mycket enklare och oftare. En viktig fördel är att Dugga underlättar en mer frekvent bedömning av elevernas kunskapsresultat. Det kan minska den provstress som många unga känner i skolan i dag, men forskning visar också att det kan leda till ett ökat bibehållande av kunskaper, det som på engelska kallas ”retention”: det vill säga eleverna minns bättre vad de lärt sig.

Jag har intervjuat Duggas vd, Peter Wilcke, om detta intressanta verktyg och på vilket sätt det kan förbättra kunskapsinlärningen i skolor runt om i världen. Se här eller lyssna på friskolepodden på intervjun med Duggas Peter Wilcke här:

/

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och