Från förvaltningsrättslig prövning till laglighetsprövning Enligt skollagen och skolförordningen ska kommunen fatta beslut om skolpeng-grundbelopp utifrån sin egen budget för nästkommande kalenderår senast den 31 december året innan beslutet ska gälla. Enligt skollagen ska ett beslut om skolpeng överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär, dvs.
Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar.

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Läsa i dialog

21 februari 2024

Så väcker Tellusbarn små barns läslust Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än

Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

20 februari 2024

På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd