Från förvaltningsrättslig prövning till laglighetsprövning Enligt skollagen och skolförordningen ska kommunen fatta beslut om skolpeng-grundbelopp utifrån sin egen budget för nästkommande kalenderår senast den 31 december året innan beslutet ska gälla. Enligt skollagen ska ett beslut om skolpeng överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär, dvs.
Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar.

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det