Om pengbesluten för år 2023

På grund av valåret är många kommuner försenade med sitt budgetarbete och därmed också skolpengsbesluten för 2023. Många kommuner hanterar det genom att informera om förseningen och låta de fristående verksamheterna få preliminära utbetalningar enligt beloppen för år 2022 tills nytt beslut har fattats. Vi vill därför uppmärksamma er på att, även om beslut fattas […]