26 oktober 2022

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I veckan publicerade Altinget resultatet av en enkät som de gjort bland kommundirektörer. Åter visar det sig att den politiska debatten om skolan inte alls återspeglar det som många anser vara skolans största utmaning. Den som har följt debatten de senaste åren och valrörelsen kan ju lätt få uppfattningen att svaren från dessa kommundirektörer skulle vara friskolorna.

Men på frågan Vilken är den största  utmaningen för skolan i er kommun? var svaret från nästan hälften av de svarande ”att anställa behöriga lärare”. Kompetensförsörjningen i skolan är en mycket viktig fråga. Många kommuner och friskolor kan vittna om att det är oerhört svårt att få tag på legitimerade lärare. Förväntningarna hos potentiella medarbetare när det gäller lönenivåerna gör det också svårt att rekrytera. Små kommuner har särskilt svårt att få tag på och behålla behöriga lärare. Något som också kan gälla små friskolor på landsbygden. SKR har också konstaterat i en analys att det är lättast att rekrytera behöriga lärare för kommuner som har, eller ligger i närheten av, lärarutbildningar.

Tillväxtkommuner vittnar också om att man har svårt att hitta skollokaler. Detta är ett skäl till varför flera av dessa välkomnar etableringar av friskolor. Etableringar som innebär att andra än kommunen tar investeringskostnaderna för att bygga nya skolor.

Kopplat till svårigheten att hitta behöriga lärare är också skolresultaten och det faktum att många elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Lärarbristen är onekligen en mycket viktig fråga. För att vända utvecklingen så krävs många åtgärder. Ledarskapet i skolan är en viktig fråga. Att få möjlighet att göra det som lärare är utbildade för att göra, att undervisa, är en annan viktig aspekt för att göra  läraryrket mer attraktivt.

Tillsammans kan vi vända denna utveckling, men då krävs det fokus på det positiva med läraryrket och att de som jobbar som lärare berättar om fördelarna med yrket. Att ständigt lyfta fram negativa aspekter leder inte till att öka attraktiviteten. Särskilt inte när det finns alternativa arbetsmarknader för lärare utanför skolans väggar.

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var