Med Liberalernas förbud stoppas nya små friskolor

Ulla Hamilton: Liberalerna vill införa ett ”vinstförbud vid start och köp av skolor”. Partiet kräver stark ekonomi, hårdare regleringar och mer likriktning. Det innebär ett stopp för små, nya aktörer i friskolesektorn.

 

Liberalerna föreslår att vinstutdelning inte ska få förekomma under de första åren efter att en skola startats eller köpts av en ny ägare.

– Det kostar pengar att starta en friskola. Det gör att det oftast tar tre till fyra år innan en friskola går med överskott. Det är inte så troligt att skolhuvudmän skulle ta utdelning under de första fem åren. Med detta sagt så är det ett mycket förvånande förslag från ett liberalt parti då det innebär att man anser att politiken, och inte ägarna, ska besluta om när utdelning ska få ske. Vem vågar starta skola om politiker godtyckligt sätter sådana regler? Det finns ju alltid en risk för att politiken beslutar sig för att förlänga gränsen. Vem vill pantsätta hus och hem och låna pengar om förutsättningarna blir så osäkra?  Små nya skolor lär vi inte få se om detta blir verklighet.

Liberalernas förslag försvårar också för små aktörer i friskolesektorn genom att ytterligare öka regelbördan. Liberalernas politik tömmer ordet valfrihet på mening.

– Redan i dag ställs långtgående krav på dem som vill starta och driva en fristående skola. Det måste finnas en långsiktig ekonomi och ett elevunderlag som gör att skolan kan bära sig. Ägar- och ledningsprövningen gör att rektor, ägare och styrelse synas i sömmarna utifrån en rad kriterier. Frågan är vad Liberalernas förslag tillför utöver att göra det ännu svårare för mindre aktörer att etablera sig och därmed begränsa valfriheten för barn och föräldrar som ska välja skola, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Författare

Prenumerera på bloggen