Friskolor gör skillnad – för alla elever i kommunen

För 30 år sedan beslutade riksdagen om en friskolereform som skapade möjlighet för rik som fattig att välja skola, skolpengen följer eleven. Idag är det över 400.000 elever som går i fristående förskolor, grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Forskning visar att en etablering av en friskola i en kommun har medfört att kommunala skolor presterar bättre.

 

Internationella Engelska Skolans etablering i Sundsvall har medfört att de kommunala skolorna har tvingats att fundera på hur de jobbar med tex studiero och sett att man kan jobba på annat sätt och därmed inspirerats till att utveckla det egna arbetssättet. Detta är inte unikt för Sundsvall utan gäller generellt. Konkurrens bidrar till att utveckla skolan.

 

”Vår närvaro har fört med sig nya idéer och utgjort ett tryck på många skolor i regionen att bli bättre.” Det säger Pascal Brisson är rektor på Internationella Engelska Skolan i Sundsvall.

Läs hela intervjun.

Vill du läsa mer om att forskningen visar att friskolorna har positiva effekter på kunskaperna i grundskolan genom att kommunala skolor i närheten presterar bättre så finns här ett tips:

Böhlmark, A., & Lindahl, M. (2015). Independent Schools and Long-run Educational Outcomes: Evidence from Sweden’s Large‐scale Voucher Reform. Economica, 82 (327), 508–551. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecca.12130

Författare

Prenumerera på bloggen