Nytt skolpengssystem måste utgå från rätten att välja

– Men för att det ska finnas ett fritt skolval värt namnet måste det finnas en mångfald av verksamheter. Det växande antalet fristående skolor, varav många är aktiebolag, har skapat förutsättningar för att det ska finnas reell valfrihet inom skolan. Och det är därmed en viktig förutsättning för att det ska finnas en likvärdig utbildning som så många som möjligt har tillgång till, som när kommunala skolor inte håller måttet eller helt enkelt inte passar den enskilda eleven.

– Det kräver ett bredare perspektiv som till exempel att undersöka hur kommunala respektive fristående huvudmän påverkar skolans kvalitet, och vilka effekter det fria skolvalet har. Man måste våga ställa den grund­läggande frågan: fungerar svensk skola och vad lär sig våra barn i den? skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund i Dagens Nyheter.