30 juni 2022

– Riksrevisionens granskning visar på komplexiteten i skolpengssystemet och att det var rätt av riksdagsmajoriteten att avslå propositionen om förändrad skolpeng. Det förslaget var inte genomarbetat och det saknades dessutom konsekvensanalys av dess effekter, kommenterar Ulla Hamilton, vd Friskolorna riksförbund.

– Vi har en annan bild kring att kommunen skulle ha extra kostnader för skolplikten. Därför skulle vi välkomna en oberoende granskning av om kommunerna har extra kostnader för denna. Och om hur kommunerna, om det visar sig att de har extra kostnader, i så fall kan kompenseras för detta av staten utan att skolpengens beräkning blandas in i detta, säger Ulla Hamilton.

– Vi har länge framfört kritik mot dagens skolpengssystem. Därför är det dessutom viktigt att en oberoende utredning av skolpengen i sin granskning kan komma fram till ett förslag som säkerställer att kommunala såväl som enskilda skolor får korrekt ersättning. Det är det som lägger grunden till ett rättssäkert och tillförlitligt system som tryggar valfriheten och borgar för en god kvalitet i svensk skola, avslutar Ulla Hamilton.

Se även vår tidigare kommentar till Riksrevisionens granskning.

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och