Över 500 lärare i Västmanlands län jobbar i friskolor

Lärare i friskolor upplever också i högre utsträckning än lärare i kommunala skolor att de har möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras. Listan på områden där lärare i friskolor trivs bättre och är mer nöjda kan göras lång, och detta vet naturligtvis både politiker och fackförbund, skriver Ulla Hamilton i Vestmanlands Läns Tidning.