24 maj 2022

 

– Likriktning var aldrig syftet med Friskolereformen för 30 år sedan – tvärtom. Alternativen och mångfalden sågs som de främsta argumenten för att låta fristående skolor etableras. Det är därför inget självändamål att räkna och jämföra nyckeltal för att sträva mot samma komposition när det kan finnas andra lösningar som gör att skolan når målen. Jämförelserna ska istället göras för att ge Skolinspektionen ett bra underlag inför granskningar och utvärdering av enheternas målsättningar.

Tanken att det skulle kunna finnas rimliga och naturliga förklaringar till avvikelser som Skolinspektionen accepterar slår Tommie Petersson ifrån sig, skriver Ulla Hamilton i Skolvärlden.

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter