Replik: Ett tecken på att debatten härsknat

 

– Likriktning var aldrig syftet med Friskolereformen för 30 år sedan – tvärtom. Alternativen och mångfalden sågs som de främsta argumenten för att låta fristående skolor etableras. Det är därför inget självändamål att räkna och jämföra nyckeltal för att sträva mot samma komposition när det kan finnas andra lösningar som gör att skolan når målen. Jämförelserna ska istället göras för att ge Skolinspektionen ett bra underlag inför granskningar och utvärdering av enheternas målsättningar.

Tanken att det skulle kunna finnas rimliga och naturliga förklaringar till avvikelser som Skolinspektionen accepterar slår Tommie Petersson ifrån sig, skriver Ulla Hamilton i Skolvärlden.