Om glädjebetyg, förenklad debatt och Skolinspektionen

I förra veckan presenterade Skolinspektionen en granskning av ett antal skolhuvudmän vars skolor har stor avvikelse mellan resultat på nationella prov och betyg. De har granskat 30 skolor som under en femårsperiod har haft stora avvikelser, Resultatet är enligt följande

Friskolor som kom ut väl med hög kvalitet i båda områdena:

Momentumskolan/Pysslingen

Vittra Södermalm

Jensens grundskola i Örebro

IES Tyresö

Kunskapsskolan

Kunskapsskolan Linköping

Friskolor med viss kvalitet och behöver inleda utvecklingsarbete:

AmiSgo AB/Entréskolan i Enköping

Lärande i Sverige/ Erlaskolan

Kommuner med skolor med hög kvalitet

Lilla Edet

Hultsfred

Lerum

Sigtuna

Södertälje

Västerås

Nykvarn – dock bara på ena området

Landskrona – dock bara på ena området

Kommuner med viss kvalitet och behöver inleda utvecklingsarbete:

Nykvarn viss kvalitet på ena området, hög på andra

Landskrona viss kvalitet på ena området, hög på andra

Köping

Falköping

Arboga

Botkyrka

Öckerö

Storuman

Upplandsbro

Söderhamn

Sandviken – bara på ena området, låg på andra

Simrishamn – bara på ena området, låg på andra

Kommuner som uppvisar låg kvalitet

Ockelbo

Sala

Järfälla

Sandviken – viss på andra området

Simrishamn – viss på ena området

Granskningen visar att frågan om glädjebetyg är en fråga om hur betygssystemet fungerar i stort och inte en fråga om friskolor eller kommunala skolor. Problemet är inte så enkelt. Betygssystemet behöver kvalitetssäkras i flera led, från lärarutbildning, till tydliga kunskapsmål och till betygssättningen på skolan.
Skolverket jobbar också med denna fråga, vilket framgår här.

Dessa aspekter har uppenbarligen SvTs Vetenskapens värld helt missat, eller valt  att inte informera om. Frågan blir ju onekligen enklare utan en fullständig problembild.

Författare

Prenumerera på bloggen