Kortsiktig socialdemokratisk valtaktik att stoppa religiösa friskolor

– Enlig artikel 2 i Europakonventionen ”skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

– Regeringen hävdar i sin promemoria att rättigheterna tillgodoses genom att föräldrar själva kan undervisa sina barn enligt den religiösa trosuppfattningen på fritiden. Men det är bara ursäkter för att slippa erkänna konventionsinnehåll man är obekväm med. Av artikeln framgår tydligt att det är staten som ska ha ansvar för att tillförsäkra barn och deras föräldrar den utbildningen, skriver Ulla Hamilton i Altinget.