29 april 2022

Torsdagen den 28 april hade Friskolornas riksförbund årsmöte.

Per-Arne Andersson valdes om till ordförande för Friskolornas riksförbund. Det blev även omval för vice ordförande Marie Pilfalk, skolchef Broholmskolan.

Styrelsen fick två nya ledamöter:

Cecilia Carnefeldt är koncernchef för Kunskapsskolan. Hon är jurist och har arbetat för Kunskapsskolan sedan starten 1999.

Jan Rosman startade 1992 en skola med 11 elever och idag är han skolchef för Johannesskolan, Fokusskolan och Ålidenskolan.

Hela Friskolornas riksförbunds styrelse valdes vid årsmötet 28 april:

Ordförande:
Per-Arne Andersson (omval)

Vice ordförande:
Marie Pilfalk, Broholmskolan (omval)

Ledamöter:
Cecilia Carnefeldt, Kunskapsskolan                      (nyval)
Stefan Koskinen, Almega Tjänsteföretagen          (omval)
Lisa Oldmark, AcadeMedia                                   (omval)
Joakim Ollén, Kunskapsporten                             (omval)
Jan Rosman, Johannesskolan                              (nyval)
Malin Stjernman, Fridaskolorna                             (omval)
Anna Sörelius Nordenborg, IES                             (omval)
Anita Westerberg, Hudikskolan                              (omval)
Patrik Åkesson, Ryssbygymnasiet                         (omval)

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och