29 april 2022

Den 4 maj höll vi ett frukostmöte med Hedvig Lokrantz-Bernitz. Efter hennes inledande föredrag kommenterade företrädare för de politiska partierna dessa perspektiv på skolvalet. I panelen ingick Fredrik Christensson (C) och Fredrik Malm (L).

”Vår nuvarande skollag synes dock vara främst en politisk produkt där den konstitutionella kopplingen i mångt och mycket förbisetts”. Så avslutar Hedvig Lokrantz-Bernitz, docent i offentlig rätt, sin bok ”Rätt i skolan – om grundläggande rättigheter och värden i den svenska skolan.”  Hedvig Lokrantz-Bernitz har även forskat i frågor kring utbildningsrätt ur ett konstitutionellt perspektiv.

Vid frukostmötet läggs fokus på rätten att välja skola i förhållande till svensk och europeisk konstitutionell rätt. Föräldrarnas rätt att välja skola – och hur det kan kopplas till Europakonventionen för mänskliga rättigheter och Barnkonventionen är ett perspektiv som knappt diskuterats alls i den svenska skoldebatten.

Mot bakgrund av att regeringen har lagt förslag som kan påverka skolvalet på flera sätt och i praktiken innebära en kraftig begränsning av familjers rätt att själva välja skola är dessa frågor högaktuella. Regeringen vill förbjuda kö som urvalsgrund och ställa krav på att alla skolor ska eftersträva en ”allsidig social sammansättning” av elever genom olika åtgärder. Är detta förenligt med de konventioner som Sverige har anslutit sig till?

 

 

Frukost serveras från kl 08:00 och seminariet pågår 08:30 -09.30.

Tid: 2022-05-04 kl:08.00-09.30

Plats: Victory hotell, Lilla Nygatan 5, Stockholm

Det går bra att delta både på plats och digitalt.

Anmäl dig här senast den 28 april

Väl mött!

Material från Huvudmannautbildningen ht 2023

01 december 2023

Material från Huvudmannautbildningen 21 november 2023. Materialet ligger öppet fram tom 20 december. Den här sidan kan bara läsas av

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den