29 april 2022

Den 4 maj höll vi ett frukostmöte med Hedvig Lokrantz-Bernitz. Efter hennes inledande föredrag kommenterade företrädare för de politiska partierna dessa perspektiv på skolvalet. I panelen ingick Fredrik Christensson (C) och Fredrik Malm (L).

”Vår nuvarande skollag synes dock vara främst en politisk produkt där den konstitutionella kopplingen i mångt och mycket förbisetts”. Så avslutar Hedvig Lokrantz-Bernitz, docent i offentlig rätt, sin bok ”Rätt i skolan – om grundläggande rättigheter och värden i den svenska skolan.”  Hedvig Lokrantz-Bernitz har även forskat i frågor kring utbildningsrätt ur ett konstitutionellt perspektiv.

Vid frukostmötet läggs fokus på rätten att välja skola i förhållande till svensk och europeisk konstitutionell rätt. Föräldrarnas rätt att välja skola – och hur det kan kopplas till Europakonventionen för mänskliga rättigheter och Barnkonventionen är ett perspektiv som knappt diskuterats alls i den svenska skoldebatten.

Mot bakgrund av att regeringen har lagt förslag som kan påverka skolvalet på flera sätt och i praktiken innebära en kraftig begränsning av familjers rätt att själva välja skola är dessa frågor högaktuella. Regeringen vill förbjuda kö som urvalsgrund och ställa krav på att alla skolor ska eftersträva en ”allsidig social sammansättning” av elever genom olika åtgärder. Är detta förenligt med de konventioner som Sverige har anslutit sig till?

 

 

Frukost serveras från kl 08:00 och seminariet pågår 08:30 -09.30.

Tid: 2022-05-04 kl:08.00-09.30

Plats: Victory hotell, Lilla Nygatan 5, Stockholm

Det går bra att delta både på plats och digitalt.

Anmäl dig här senast den 28 april

Väl mött!

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.