Eleven: Projekten var praktisk tillämpning av flera ämnen samtidigt

En av Sveriges äldsta friskolor är Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång. Skolan inriktar sig mycket på PBL – problembaserat lärande. Vi ville höra mer om hur en elev upplevde sin skolgång och vilka erfarenheter hon fick med sig som hon haft nytta av senare i livet. Emma Eriksson gick på skolan 2007-2010 och här är hennes historia.

 

Kan du berätta lite om hur studierna fungerade?

– Första året fick man testa alla programmen som underhåll, svets och CNC. Sen kunde man bestämma sig vilket program man ville gå. Sedan fungerade det så att varannan vecka hade vi teoretiska studier och varannan vecka var vi i verkstaden. På så sätt koncentrerade vi oss på en sak i taget.

Gymnasieskolan jobbar med PBL – problembaserat lärande. Kan du ge ett exempel på vad det är och hur det kunde gå till?

– Ofta slog vi ihop flera teoretiska ämnen för att genomföra större projekt. Ett exempel på det är från första året – vi fick en uppgift om vad som skulle krävas för att flytta hela Finspång till Påskön. Vi fick lösa problem som hur man får mat för hela samhället på en ö där inget går att odla, hur du ska transportera dit alla människor och alla företag med deras maskiner och hur många kubik container du behöver för det.

– Det var praktisk tillämpning av matematik, teknik, biologi och kemi och beräkningarna kunde bli omfattande. Det här lärde oss att tänka brett helt utanför en vanlig utbildning. Vi hade en vecka på oss att lösa alla problemen. Olika grupper i klassen fick olika uppgifter så vi kunde inte kopiera varandra. Så nästa gång du ska flytta en stad, som exempelvis Kiruna, kan du fråga eleverna som har gått på ”Curtan”.

– När projektet var färdigt presenterade vi det för varandra och snart kopierade den kommunala skolan idén och skolorna fick tävla mot varandra. Att jobba i projektform gjorde skolan roligare och jag tror att jag lärde mig mer än vad jag annars skulle ha gjort. I den kommunala skolan var arbetssättet mer att sitta i skolbänken och traggla, det hade inte passat mig.

Det fanns även många andra fördelar med att vara student på CNG. Kan du berätta lite om dem?

– Skolan höll öppet för oss så vi fick vara där både på kvällar och helger. Vi kunde kunde sitta där och spela dataspel och även beställa pizza och sitta där och äta. Så länge vi skötte oss fick vi fortsätta och skötte oss gjorde vi. Vi växte som personer när vi fick eget ansvar.

– Datorerna använde vi i skolan men vi fick även använda dem privat. Eftersom alla fick en egen dator kunde alla vara med och spela, även de som inte skulle ha haft råd att köpa en själv. Datorn var ett läromedel och när vi tog studenten kunde vi välja mellan att lämna tillbaka den eller köpa loss den.

– Industriarbete kan innebära fysiskt tungt arbete så förutom idrottslektionerna fick vi också gymkort med vår idrottslärare som personlig tränare. Den typen av träning skulle behövts inom fler yrkesinriktade utbildningar – varför inte för vårdpersonal?

Har du något som du särskilt tagit med dig i arbetslivet?

– Jag kan säga att jag fick mycket skinn på näsan. Vi var 42 elever varav 9 tjejer och industrimiljön är tuff. Jag lärde mig stå upp för mig själv. Det är också så att det förtroende skolan visade för oss genom att skolan var öppen även på kvällar och helger har främjat självständighet och vi lärde oss att ta ansvar.

 

Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång är ett yrkesgymnasium har funnits sedan 1996 och är en av Sveriges första friskolor. Skolan ägs av regionens industri (ett stort antal industriföretag både med lokal och global verksamhet) och Finspångs kommun. De har även samarbete med Mo Gård, Landstinget och aktörer på vård- och omsorgssidan. Idag går drygt 500 elever på skolan och antalet gymnasieprogram har utökats.