02 april 2022
Veckans PROFIL

Tidigare i veckan presenterade landets största friskolekoncern AcadeMedia resultaten från sin årliga medarbetarundersökning. I år besvarades den av nästan 10 000 medarbetare från koncernens förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Lisa Oldmark är HR-direktör på AcadeMedia och hon ser enkätresultaten som en viktig temperaturmätare för hur organisationen mår.

 

Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hur man som medarbetare trivs, hur man upplever ledarskapet och hur man ser på sina egna utvecklingsmöjligheter.

Vad visar årets resultat?

-På ett övergripande plan ser vi att 8 av 10 medarbetare skulle rekommendera sin arbetsplats till andra. Det är ett gott betyg eftersom rekommendationsgraden blir en form av helhetsbedömning av arbetsplatsen. Vi ser också att hela 86 procent känner stolthet över sin arbetsplats och det är givetvis jätteviktigt.

Många frågor handlar om ledarskap, vad kan du säga om dessa resultat?

-Generellt kan vi se att medarbetare har stort förtroende för sin närmaste chef, till exempel sin rektor. 8 av 10 tycker att chefen motiverar dem i arbetet och att hen är tydlig i sin kommunikation. Lika många anser att chefen hjälper dem att prioritera arbetsuppgifter vid behov och 85 procent tycker att chefen är mottaglig för idéer och förslag. Vi har länge legat stabilt högt på frågor som handlar om hur man upplever ledarskapet där man jobbar.

Hur jobbar ni med att utveckla bra ledarskap inom AcadeMedia?

-Först och främst är vi tydliga med vilken typ av ledarskap vi vill ha i våra verksamheter. Vi har identifierat egenskaper som är viktiga när man jobbar med att driva utveckling och säkerställa hög kvalitet inom utbildningssektorn. Det är inte vilken verksamhet som helst.

-Sen har vi flera koncernövergripande utvecklingsinsatser kopplat till ledarskapsutveckling. Vi har bland annat mentorprogram för både nya och seniora chefer, och vårt uppskattade talangprogram kör vi nu för åttonde gången. Vi har en uttalad ambition inom AcadeMedia att varannan chef ska rekryteras internt, då behöver vi utveckla olika sätt att identifiera medarbetare som har stor potential och se till att vi tar tillvara den potentialen.

Varför är ledarskapet så viktigt inom skolan?

-Jag har själv en bakgrund som rektor och jag, precis som alla andra som verkar i skolans värld, kan intyga att det har väldigt stor betydelse. I slutänden handlar det om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för varje elev att nå utbildningens mål. Vi ser exempelvis i våra sambandsanalyser att ledarskapet påverkar i vilken utsträckning man som medarbetare skulle rekommendera sin arbetsplats till andra eller inte. Det som bland annat har stor betydelse är chefens kommunikation och förmåga att få medarbetare att jobba tillsammans för att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Finns det något i enkätresultaten som du är mindre nöjd med?

-Vi har utmaningar precis som alla andra, till exempel när det gäller balans mellan arbete och privatliv. 77 procent svarar att de har en god balans, men den siffran vill vi naturligtvis ha upp.

-7 av 10 medarbetare svarar att de har goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll och 8 av 10 anser att deras kompetens tas tillvara. Det är inga dåliga siffror, men vi kan bli ännu bättre på att berätta för våra medarbetare om vilka möjligheter som finns inom AcadeMedia. Vi är unika i Sverige genom att vi finns i hela landet och i hela utbildningskedjan, det skapar naturligtvis möjligheter för våra medarbetare att utmanas i nya roller och andra typer av verksamheter.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få