01 april 2022

Regeringen vill ta bort ”verksamhetsmässigt samband” mellan förskola och förskoleklass eller grundskola. Det skulle innebära att en grundskola eller förskoleklass som har en specifik inriktning, som Waldorf eller Montessori, inte får ge förtur till barn som gått i förskola med samma inriktning, skriver Ulla Hamilton i dagens Nya Wermlands-tidningen.

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter