16 mars 2022

– Författarna skriver att ”friskolorna har egna antagningssystem som låter dem sålla fritt bland de sökande”. Det stämmer inte. Nästan alla fristående skolor har upphandlade digitala tjänster som omöjliggör all form av mixtrande med köer. Friskolor har heller ingen laglig rätt att välja elever så som det ibland påstås i debatten, skriver Ulla Hamilton i en replik i dagens Corren.

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter