17 februari 2022

Regeringen fortsätter sin offensiv mot det fria skolvalet och valfriheten. Det är nu tydligt att regeringen vill ha lottning till friskolor och att boendesegregationen kommer fortsätta att få fullt genomslag när det gäller kommunala skolor.

– Regeringen skickar ett tydligt budskap till landets alla föräldrar som har barn i friskolor. Nu ska lotten avgöra om du får den plats i en skola som du önskar för ditt barn. Skälet till förändringen, menar skolministern, är att regeringen vill trygga skolvalet. Undrar om några föräldrar håller med om det, säger Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

Förslagen innebär att kö inte längre kommer tillåtas som urvalsgrund för friskolor. Däremot behåller regeringen närhetsprincipen för kommunala skolor, den främsta orsaken till segregationen i skolan. Det innebär att den som vill ha en plats i en populär kommunal skola kan ”köpa” sig en plats genom att köpa en bostad. Däremot tvingas populära friskolor att övergå till lottning. Regeringen vill också att skolhuvudmannen ska verka för en, så kallad, ”allsidig social sammansättning” av elever.

– Vad begreppet ”allsidig social sammansättning” innebär framgår inte. Annat än att det ska ses utifrån hur elevsammansättningen i stort ser ut. Hur då friskolor ska kunna leva upp till detta via lotten utan att välja bland eleverna är ett mysterium, säger Ulla Hamilton.

Diskrimineringsombudsmannen har i sitt remissvar påpekat att allsidig social sammansättning kan leda till diskriminering. Även Integritetsmyndigheten har ifrågasatt förslaget utifrån personintegritetsaspekten.

– Återigen ett förslag från den socialdemokratiska regeringen som helt saknar perspektivet att höja skolans kvalitet utan riktar sin udd mot en hel bransch – landets friskolor. Det kommer att drabba elever, lärare och föräldrar. De som jobbar och går i skola. Det är sorgligt. Dessutom struntar regeringen åter i att presentera konsekvensanalyser. Skolsverige förtjänar bättre, avslutar Ulla Hamilton.

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och