28 december 2021
Veckans PROFIL

I Sundsvall förs, som i hela skolsverige, en livlig skoldebatt om skolsystem och vinster. Men i debatten glöms ofta bort hur mycket friskolor faktiskt bidrar till att utveckla både de kommunala skolorna och hela staden. När Internationella Engelska Skolan kom till Sundsvall började nya arbetssätt sprida sig till de andra skolorna. Vi bad Pascal Brisson, rektor på IES i Sundsvall, berätta mer.

 

Kan du berätta mer om några av de förändringar som er etablering inneburit?

– Vi har förbättrat skolorna i Sundsvall. Ett exempel på detta är att när vi öppnade tvingades andra skolor att se över hur de arbetar med trygghet och lugn i klassrummen. Plötsligt var mobiltelefoner inte tillåtna i andra skolor. Vår närvaro har fört med sig nya idéer och utgjort ett tryck på många skolor i regionen att bli bättre.

– Vi ställer höga förväntningar på inlärningen. Elever som är högpresterande och älskar att gå till skolan känner sig hemma i vår skola. Det finns ett konstant fokus på de elever som har det svårt i skolan i Sverige. Jag håller med om att de behöver vår uppmärksamhet och vårt stöd, men Sundsvall behöver också ta hand om de starka och motiverade eleverna.

 

Du har arbetat i skolor på många andra platser, hur skiljer sig den här skolan från de andra?

– Jag har arbetat i många skolor i mitt liv, såväl i Kanada som i Sverige. Ingen av de skolorna går att jämföra med den vi har här i Sundsvall.

– Vi har mentorer som går till Espresso House med sina elever på en fredagseftermiddag. En sjuksköterska som äter lunch med en elev för att lära känna honom. Lärare som betygsätter tillsammans, för att säkerställa att betygen blir rättvisa. Personal som ägnar sin fritid åt att skapa ett spökhus för årskurs 9. En medlem i vårt säkerhetsteam som spelar PlayStation med elever. Digitalt stöd erbjuds hemifrån under kvällstid, enbart för att säkerställa att alla eleverna får hjälp med sina läxor. Våra lärare är kompetenta och erfarna och utmanar varandra.

– Våra elever har möjlighet att lära sig av och tillbringa tid med 43 internationella lärare just här i Sundsvall. För att kunna attrahera internationella företag ock kvalificerad arbetskraft från resten av världen är det viktigt. Skolor som våra behövs i hela landet, inte bara i storstäderna.

 

Kvaliteten i skolan diskuteras inte särskilt mycket, däremot finns en ständigt pågående diskussion om friskolornas betyg. Vad säger du om det här?

– Om vi ska börja med betygen är sambandet mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen väldigt tydligt. Vi samarbetar dessutom med en kommunal skola för att säkerställa att vi sätter rätt betyg på våra prov. Sen följer vi även våra elever, när de går till gymnasiet, för att se om deras resultat bibehålls.

– När det gäller kvalitet rankas vår skola högt i Skolinspektionens undersökningar. Även Skolverkets statistik visar att, även efter att vi tagit hänsyn till föräldrarnas och elevernas bakgrunder, producerar vi bättre resultat. Så på frågan om vår skola levererar kvalitets är svaret ja, åtminstone tycker våra 1 138 elever och 130 anställda det.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få