17 december 2021
Veckans PROFIL

Skolverket presenterade i veckan en prognos när det gäller lärarbehovet fram till 2035. Det pekar på en stor brist, framförallt när det gäller ämneslärare åk 7-9. Enligt Skolverkets prognos är behovet av nyutexaminerade under perioden 2021-2035 knappt 25.000 ämneslärare. Men deras prognos tyder på att det blir ca 8000. Vi kontaktade Ida Karlberg-Gidlund, vd för Teach for Sweden, för att få en kommentar.

 

 Vad drar du för slutsatser av de här siffrorna?
– Den faktor som har störst inverkan på elevens resultat i skolan är läraren. Det är bekymmersamt att Sverige har stora utmaningar med lärarbristen. Det får stora konsekvenser för elevers möjlighet att nå målen, särskilt i de skolor som har störst utmaningar och behov. Sverige behöver återupprätta kunskapsnationen och en likvärdig skola där alla elever når målen i årskurs 9. Läraren är en mycket viktig faktor i det arbetet, kanske till och med den viktigaste. Varje klassrum som saknar en lärare får till följd en svallvåg av konsekvenser där eleverna i slutändan går miste om kunskap. Därmed förlorar Sverige en del av sin framtida potential. Alla elever ska ha rätt till en behörig och skicklig lärare som leder elevernas lärande.


Berätta – vad gör Teach for Sweden (TFS)?
– Teach for Sweden rekryterar akademiker (med ämnesbehörighet) till ett två år långt ledarskapsprogram. De får arbeta som ordinarie lärare på en skola (7-9) med stora behov, samtidigt som akademikern läser in sin lärarbehörighet. Tillsammans med Luleå Tekniska Universitetet har vi utvecklat en kompletterande pedagogisk utbildning där arbete och studier är helt integrerade med varandra. Något som vi kallar för en synergisk lärarutbildning. Under två år utbildar vi även i ledarskap.


Vilket intresse finns det för er verksamhet?
– Varje år går det 10 sökande per plats i programmet. Det inger hopp. När utmaningarna är stora är det extra viktigt att arbeta med förändring, steg för steg. Jag är övertygad om att det går att bygga en skola där alla elever når målen i alla ämnen. Alla kan inte nå A men alla kan nå kunskapsmålen och därmed kunna söka in till en gymnasieutbildning. Jag tror att TFS är med och bidrar till förändring varje dag genom att skickliga deltagare arbetar målmedvetet runt om i Sverige med att leda lärande. Elev för elev, klassrum för klassrum.


Skolverket konstaterar att det största rekryteringsbehovet ligger under de kommande fem åren – om vi tittar bakåt – hur många lärare har ni utbildat de senaste fem åren?
– Sedan starten 2013 har vi utbildat drygt 350 högstadielärare. Läsåret 20/21 kom var fjärde examen inom teknik årskurs 7-9 och var femte examen 7-9 i kemi och fysik årskurs 7-9 via Teach for Sweden. Det innebär att TFS tillför en betydande andel nya högstadielärare till utbildningssystemet. Dessutom hade de allra flesta av dem inte valt att blir lärare utan TFS ledarskapsprogram.


Är de kvar som lärare efter det att de har fått sin behörighet?
 – De flesta fortsätter att arbeta som lärare efter utbildningen. Drygt 80 % av alumnerna arbetar inom utbildningssektorn även efter fem år, de flesta som lärare och några har även gått vidare till rektorsuppdrag, försteläraruppdrag och lektorsuppdrag.


Om du fick önska något av politikerna – vad skulle det vara?
 – Ökad finansiering.

För att lösa gamla problem behövs nya metoder och vi behöver arbeta tillsammans. Teach for Sweden kopplar samman de olika delarna i utbildningssystemet. Vi lyckas väl med vårt arbete och vi arbetar på ett helt nytt sätt. 100% av rektorerna rekommenderar en annan rektor att anställa en lärare via Teach for Sweden. Vi kan och vill bidra med att fler elever får möjligheten att undervisas av en skicklig lärare. Genom en ökad satsning på TFS kan vi åstadkomma mer.

Läs mer om Skolverkets analys

Läs mer om Teach for Sweden

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få