15 november 2021

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Idag vill jag återge en debattartikel som en av våra medlemmar har skrivit i Gefle Dagblad. Det är många som känner frustration över den debatt som pågår om friskolorna och dess förutsättningar. Det stora antalet medlemmar hos oss är små verksamheter och för dem skulle en sänkning av skolpengen på det sätt som Anna Ekström har aviserat, vara detsamma som att de inte kan fortsätta att bedriva verksamhet. Något som i sin tur skulle slå direkt mot valfriheten på skolområdet. Utan friskolor ingen valfrihet. Så här skriver Johan Sennerfeldt i tidningen idag, måndag.


Det blir omöjligt att bedriva en skola med hög kvalitet

 

Senare kom ett förslag att skolpliktsavdraget skulle stå i relation till hur många av kommunens elever som valde oss – ju fler elever desto högre avdrag. Så om alla kommunens elever valde Älvboda skulle vi inte få någon skolpeng alls. Förslaget drogs tillbaka men de 14 procenten bestod. Att bedriva en skolverksamhet med en så förminskad skolpeng var ingen dans på rosor. Många av eleverna som sökte till oss hade stora behov av särskilt stöd och krävde då extra resurser. 2010 ändrades skollagen och då slopades skolpliktsavdraget.

 

När nu utbildningsminister Anna Ekström går ut i debatten och säger att hon vill införa ett 8,5 procent avdrag på varje friskoleelevs skolpeng är det som att kasta oss tillbaka till tiden före 2010. Om detta avdrag skulle bli verklighet kommer många av landets friskolor att få stänga sin verksamhet. Det kommer att vara näst intill omöjligt att då bedriva en skola med hög kvalitet. En friskola som inte håller hög kvalitet och inte satsar på elevernas utbildning kommer till slut inte att få några elever. Det är med andra ord en självsanerande verksamhet.

FRI som i friskola är nyckeln – den ger elever och föräldrar möjlighet att fritt välja skola oavsett var de bor. Många elever i landet som har särskilda behov av extra stöd och hjälp väljer en friskola. Många har fått misslyckas i den kommunala skolan och då är friskolan det sista halmstrået, det sista hoppet för att få en dräglig skolgång.

Simon, som tog sin grundskoleexamen på Älvboda för 15 år sedan, snidade en vandringskäpp som han gav till oss när han slutade. Käppen, som hänger i vårt personalrum, bär texten ”Tack för att ni räddade mitt liv.” En friskola kan göra skillnad, det gjorde det för Simon.

Johan Sennerfeldt

Rektor vid Älvboda Friskola i Skutskär

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och