29 oktober 2021
Veckans PROFIL

Utbildningsminister Anna Ekström har nyligen lagt fram ett förslag om en reducering av friskolornas skolpeng med 8,5 procent. Hon och Socialdemokraterna vill även se ett vinstförbud. Almega har skrivit en rapport där man har tittat närmare på vilka konsekvenserna skulle bli, för både elever och kommuner, om förslagen blev verklighet. För att få veta mer om resultaten bad vi en av rapportförfattarna, Fredrik Segerfeldt, berätta mer.

 

Om det här förslaget går igenom, hur många skulle beröras av detta?
– Rapporten utgår både från förslaget om sänkt skolpeng till friskolor och från partistyrelsens förslag till S-kongressen om att förbjuda vinst. Sammantaget skulle det slå ut en stor del av friskolebranschen. Den utredning som Anna Ekström hänvisar till för att motivera sänkningen av skolpengen visar själv att grundskoleföretagen har mellan en och tre procent i överskott.

– Sänker man skolpengen med 8,5 procent är det därför enkelt att räkna ut att det för många blir svårt att få det att gå ihop. Vi räknar mycket försiktigt med att 50 procent av de fristående grundskolorna skulle försvinna. Det innebär att över 86 000 elever som idag går i fristående grundskola kommer att stå utan skola.

– Ser man däremot till hela skolsektorn är det över 400 000 barn och elever som berörs. Med föräldrarna blir det över en miljon människor.

Om bolagsskolorna försvinner – kan inte idéburna skolor ta över eleverna?
– Idag går 77 procent av alla friskoleelever i skolor som drivs som aktiebolag. Det finns ingen som på allvar tror att den ideella sektorn skulle ha varken lust eller förmåga att täcka upp för alla dessa.

Vad skulle detta innebära för kommunerna?
– I alla landets 290 kommuner utom tolv bor det elever som går i fristående grundskolor. Kommunerna kommer att få det svårt att på kort ta emot alla dessa barn i de kommunala skolorna. I en kommun som Upplands Väsby går över hälften av grundskoleleverna i fristående skolor. Om hälften av deras skolor tvingas lägga ned måste kommunen alltså på kort sikt bereda plats åt en fjärdedel av alla grundskolelever. Vi riskerar hamna i en kaoskommunalisering.

Ladda ned hela rapporten Vilka konsekvenser får friskolornas vinstförbud för elever och kommuner? eller se webbinariet där rapporten presenterades och dess slutsatser diskuterades.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få