28 oktober 2021

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Jag har tillbringat två intensiva dagar med min styrelse. Den består av hårt arbetande stolta ägare och företrädare för friskolebranschen. De är stora och små attraktiva arbetsgivare med nöjda medarbetar och ofta långa köer till sina populära skolor. Det är härligt att umgås med personer som brinner för att bidra till att utveckla svensk skola, till att stötta elever, oavsett elevens bakgrund eller förmåga, så att dessa elever kan gå vidare med goda kunskaper i bagaget. Detta är personer vars verksamheter smutskastas å det grövsta i den offentliga debatten bara för att de är friskolor. Inte ens regeringsföreträdare kan avstå från att stämma in i anklagelsekörerna. Fakta lyser ofta med sin frånvaro i denna debatt.

Men våra dagar handlade om möjligheter och framtiden. Om hur vi tillsammans kan bidra till att utveckla svensk skola. Tankar som finns hos många av våra medlemmar runt om i landet. De brinner för att se eleverna växa.

Vi talade om hur vi tillsammans kan bidra till att höja varje elevs kunskapsnivå så att risken för utanförskap i samhället minskar. Vi talade om hur mobbing motverkas och hur individer lär sig respektera varandra, oavsett bakgrund. Vi talade om hur vi än bättre kan kroka arm med näringslivet så att branscher med kompetensbrist kan få sitt kompetensbehov tillgodosett. Vi talade om hur vi kan se till att framgångsrika skolor, oavsett huvudmannaskap, delar med sig av sina erfarenheter så att vi tillsammans kan lyfta svensk skola. Hur kan vi se till att läraryrket blir attraktivare? 

Detta var bara några områden som vi talade om. Vi såg tillsammans vilka stora möjligheter det finns för att utveckla skolan i den globaliserade världen och därmed få med alla elever på en framgångsrik hållbar kunskapsresa. När vi sedan tittade på nyhetssidorna så såg vi att landets utbildningsminister vill stoppa friskolor, vi såg också att Skolverket konstaterade i en ny rapport att en av fyra av landets sjätteklassare fått underkänt i något ämne.

Jag kan lova att ingen av de som var med under dessa dagar skulle tveka om de skulle få frågan – vill du vara med och vända denna betygsutveckling för dessa sjätteklassare. Men istället för att få frågan blir de anklagade för vinstjakt och glädjebetyg. Hur hamnade vi i detta debattklimat?

/

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och